Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich – 6 marca 2020 r.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na posiedzeniu  6 marca 2020 r. rozpatrzyła ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Senatorowie opowiedzieli się za poprawkami redakcyjnymi do ustawy.

Ustawa wprowadza opłatę od słodzonych napojów i od alkoholu w opakowaniach do 300 ml.

Piątkowe posiedzenie było kontynuacją rozpatrywania nowelizacji ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Podczas poprzednich posiedzeń senatorowie wysłuchali stanowisk i uwag strony społecznej. Przewodniczący komisji senator Kazimierz Kleina przypomniał, że ustawa była także omawiana przez senacką Komisję Zdrowia. Powiedział, że złożono wówczas wnioski o odrzucenie ustawy w całości oraz o przyjęcie jej bez poprawek.

Senator Kleina zaproponował, żeby komisja na piątkowym posiedzeniu przegłosowała wyłącznie poprawki biura legislacyjnego. Natomiast  pozostałe mogłyby być zgłoszone na posiedzeniu plenarnym – powiedział senator Kleina. Senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami zaproponowanymi przez biuro legislacyjne. Zmiany mają charakter redakcyjny, doprecyzowujący niektóre przepisy.

Zgodnie z ustawą wprowadzenie opłat od napojów słodzonych i energetycznych ma część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml w przeliczeniu na litr napoju.

Dochody z opłaty od napojów słodzonych mają wpływać do NFZ i - być przeznaczone na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki zdrowotnej związanej z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia świadczeniobiorców z chorobami rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych, w szczególności z nadwagą i otyłością.

Ustawa wprowadza też opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml, czyli tzw. małpek. Opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml małpki wódki 40 proc., 2 zł od 200 ml małpki wódki 40 proc. i 88 gr od 250 ml małpki wina 14 proc. Pieniądze z opłaty trafią w 50 proc. do gmin, a w 50 proc. do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito