Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich – 5 marca 2020 r.

Komisja Zdrowia i Komisja Ustawodawcza 5 marca 2020 r. zarekomendowały przyjęcie bez poprawek specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - z zastrzeżeniem, że Senat w przyszłym tygodniu rozpocznie prace nad jej nowelizacją. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 14 senatorów, żaden nie był przeciwny, jeden się wstrzymał.

Główne zapisy ustawy przedstawił członkom komisji szef KPRM Michał Dworczyk. "Ten akt prawny ma spowodować możliwość sprawnego działania państwa w sytuacji, w której się znaleźliśmy, w której koronawirus dotarł do Polski, a w Europie dla wielu krajów, takich jak Włochy i Francja stanowi już poważny problem" – mówił. Jego zdaniem, rząd podejmuje działania "w sposób wyprzedzający". "Niektóre z tych rozwiązań, przyznaję, są daleko idące. Mam nadzieję, że niektóre z tych przepisów nigdy nie zostaną wykorzystane, ale myśląc odpowiedzialnie o bezpieczeństwie państwa polskiego i Polaków musimy mieć narzędzia do tego, żeby podjąć takie ekstraordynaryjne działania, jeśli pojawi się taka konieczność" – wyjaśnił. Szef KPRM przypomniał niedawną debatę sejmową nad ustawą, dziękując tym, którzy w niej wzięli udział. "Choroba nie ma barw partyjnych. Dzisiaj dyskutując o tej ustawie również bardzo proszę i apeluję do pań i panów senatorów o to, żebyśmy skupili się na sprawach merytorycznych. My, jako przedstawiciele rządu, deklarujemy takie wyłącznie merytoryczne podejście" – podkreślił.

Senator Marek Borowski (KO) zapowiedział poparcie tej ustawy bez poprawek. "Mojemu klubowi przedstawiłem propozycję przyjęcia tej ustawy bez poprawek, z jednoczesną zapowiedzią złożenia takich poprawek w formie senackiej inicjatywy ustawodawczej, w jak najszybszym trybie" – zapowiedział. Jednocześnie wyraził wątpliwości co do niektórych zapisów tej ustawy. Wskazywał, że niektóre przepisy mają "trochę cechy stanu wyjątkowego", a ich odwołanie - według ustawy - następuje po 180 dniach. Zwracał uwagę, że zgodnie z Konstytucją stan wyjątkowy trwa 90 dni. W odpowiedzi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że termin 180 dni w odniesieniu do obowiązywania niektórych przepisów to wynik uzgodnień z opozycją w Sejmie. "Wspólnie zastanawiając się, jak długo może trwać to zjawisko, zakładając taki, ani optymalny ani maksymalnie pesymistyczny rozwój wypadków i korzystając też z opinii lekarzy, wskazaliśmy na 180 dni" - powiedział senator Kraska.

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski zaznaczył, że konieczność nowelizacji specustawy wynika z wielu uwag zgłaszanych przez przedstawicieli środowiska lekarskiego, farmaceutycznego czy pracodawców. "Dzisiejsza dyskusja pokazała w jak dużej liczbie artykułów one wywołują naturalne pytania, wątpliwości, a czasami wręcz przekonanie o potrzebie zmiany zapisu legislacyjnego, żeby osiągnąć efekt, który chcemy, czyli skutecznego narzędzia do walki z koronawirusem, a nie narzędzia, które wywołuje perturbacje, czy to w sferze gospodarczej, wolności politycznej, czy jakiejkolwiek innej" - powiedział.  

Przyjęta przez Sejm w ciągu jednego dnia - 2 marca - ustawa daje ministrowi zdrowia, szpitalom, wojewodom i pracodawcom dodatkowe możliwości  działania w celu zminimalizowania zagrożenia dla zdrowia publicznego. Konieczność wprowadzenia zawartych w ustawie regulacji jest wyjściem "naprzeciw wszystkim sytuacjom, w których narasta zagrożenie epidemii i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych u ludzi" - napisano w uzasadnieniu.Ustawa wprowadza nowe pojęcia tj. strefa zero, strefa buforowa, strefa zagrożenia, zagrożony obszar, miejsce kwarantanny. Ponadto redefiniuje pojęcie sytuacji kryzysowej. Stanowi ona, że osoby, które chorują na chorobę zakaźną lub są o nią podejrzane, mogą podlegać obowiązkowi hospitalizacji. Natomiast wszystkie osoby, które miały styczność z takimi chorymi, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, nie dłużej jednak niż przez 21 dni od dnia styczności. Decyduje o tym sanepid. Ustawa poszerza kompetencje wojewodów w sytuacjach ekstremalnych, np. gdy trzeba  wymusić skorzystanie ze środków transportu będących w rękach innych niż publiczne. Zawiesza też niektóre zapisy prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu oraz ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku, gdyby była konieczność przystosowania oddziałów szpitalnych do większej liczby łóżek niż było to pierwotnie przewidziane. Ponadto ustawa wprowadza zasadę, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Nowe przepisy pozwalają ministrowi edukacji wydać rozporządzenie, w którym czasowo może ograniczyć lub zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części.  Analogicznie ma to działać w przypadku wyższych uczelni. Aby zapobiec ewentualnym spekulacjom cenowym, ustawa pozwala ministrowi zdrowia, na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, ustalać ceny maksymalne dla trzech głównych grup produktów: leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - tych, które mogą być wykorzystywane do walki z COVID-19. W skrajnych przypadkach przewiduje ich reglamentację.

Senat zajmie sie ustawą 6 marca. Ma ona wejść w życie dzień po ogłoszeniu.

Komisje Zdrowia i...
Komisje Zdrowia i...
Komisje Zdrowia i...
Komisje Zdrowia i...
Komisje Zdrowia i...
Komisje Zdrowia i...
Komisje Zdrowia i...
Komisje Zdrowia i...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito