Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich – 23 stycznia 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi debatowała na temat sytuacji polskiego pszczelarstwa i polityki państwa dotyczącej jego ochrony i wsparcia. Podczas posiedzenia przedstawiciele środowisk naukowych i związków zajmujących się pszczelarstwem wskazywali na poważne zagrożenie dla polskiego pszczelarstwa i gospodarstw pasiecznych, jakie stanowią choroby pszczół – warroza i zgnilec amerykański. Apelowali o podjęcie szybkich i skutecznych działań, które zapobiegną ich dalszemu rozprzestrzenianiu się. Przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski zwrócił się do resortów rolnictwa i klimatu, a także do głównego lekarza weterynarii, o przygotowanie odpowiedzi na piśmie, jakie działania w tej sprawie zamierza podjąć ministerstwo.

Przedstawiając informację na temat aktualnej sytuacji polskiego pszczelarstwa, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński ocenił ją jako dobrą, należy jednak intensywnie pracować na rzecz jej poprawy. Jak mówił, w swych działaniach resort skupia się na asekuracji i rozwijaniu polskiego sektora pszczelarskiego, którego produkty stanowią ważną ofertę na rynkach międzynarodowych, a w Unii Europejskiej pod tym względem zajmujemy 3. miejsce. Wśród działań asekuracyjnych wskazał m.in. aplikowanie środków unijnych, które wynoszą obecnie 33 mln zł rocznie, a w ramach nowej perspektywy unijnej mają wzrosnąć do 42 mln zł. Wiceminister przywołał też takie programy i instrumenty jak „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”, fundusz promocji roślin oleistych, działania podejmowane w ramach rolniczego handlu detalicznego czy zmierzające do podnoszenia wiedzy pszczelarskiej, modernizacji gospodarstw pasiecznych, walki z warrozą produktami leczniczymi, odbudowy i poprawy wartości użytkowej  pszczół, wspierania badania jakości handlowej miodu i identyfikacji miodów odmianowych.

Wiceminister klimatu Małgorzata Golińska poinformowała natomiast, że przedmiotem zainteresowania jej resortu są przede wszystkim rośliny miododajne i ochrona dziko żyjących gatunków owadów zapylających, a pośrednio także pszczół hodowlanych. W ramach resortu środowiska podejmowane są inicjatywy na rzecz ochrony owadów zapylających. Prowadzone są też działania mające na celu m.in. utrzymywanie i odtwarzanie ekosystemów nieleśnych, będących siedliskami wykorzystywanymi przez owady zapylające, ochronę gatunków roślin ważnych dla owadów zapylających, restytucję w Górach Stołowych naturalnych owadów zapylających, monitoring wybranych gatunków dzikich owadów zapylających czy działania edukacyjne dotyczące zapylaczy.

 


 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju...
Komisja Rolnictwa i Rozwoju...
Komisja Rolnictwa i Rozwoju...
Komisja Rolnictwa i Rozwoju...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito