Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich – 16 stycznia 2020 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisja Ustawodawcza  pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, autorstwa wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej (Lewica), wyrażającej głęboki sprzeciw wobec zakłamywania historii przez Rosję i podejmowanych przez prezydenta i inne władze Federacji Rosyjskiej prób rozpowszechniania nieprawdziwych sformułowań, jakoby Polska współpracowała z III Rzeszą i była współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej. Jak napisano w projekcie, "działania takie stanowią próbę rozgrzeszenia Federacji Rosyjskiej, uznającej się za spadkobierczynię Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, z jej aktywnego udziału w latach 1939-1941 w działaniach wojennych po stronie faszystowskich Niemiec".

Obie komisje wyraziły także pozytywną opinię o projekcie uchwały wyrażającej solidarność z narodem australijskim, walczącym od miesięcy z kataklizmem pożarów. Projekt przygotowała grupa senatorów Koalicji Obywatelskiej. Czytamy w nim m.in., że Senat  „przesyła wyrazy podziwu dla wszystkich walczących z pożarami oraz udzielających schronienia i pomocy tym, którzy w pożarach ucierpieli".

Komisje Ustawodawcza i Praw...
Komisje Ustawodawcza i Praw...
Komisje Ustawodawcza i Praw...
Komisje Ustawodawcza i Praw...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito