Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich – 15 stycznia 2020 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zajmowała się nowelizacją ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (projekt poselski), która zmienia przepisy dotyczące finansowania działalności tej uczelni m.in. w związku z wejściem w życie ustawy z 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jej działalność nadal będzie finansowana z dotacji podmiotowej udzielanej z budżetu państwa. Środki niewykorzystane w danym roku nie będą musiały być zwracane do budżetu.

Komisja Obrony Narodowej została poinformowana przez przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej o planowanych pracach legislacyjnych na bieżący rok. Będą one m.in. dotyczyć przywrócenia wojskowego szkolnictwa medycznego, powołania Agencji Uzbrojenia, zmiany przepisów o obowiązkach pracodawców związanych z obronnością, poddania agencji ochrony w jednostkach wojskowych nadzorowi żandarmerii.

Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz poinformował, że zaawansowane są prace nad projektem związanym z reaktywacją Wojskowej Akademii Medycznej. "Było wielkim błędem, że WAM w Łodzi została zlikwidowana, przekształcona w pion wojskowy" – powiedział. Dodał, że wojsku brakuje ok. 500 lekarzy i 200 pielęgniarek, a w niektórych szpitalach wojskowych są sami cywilni lekarze. MON poinformowało również, że pracuje nad projektem powołującym Agencję Uzbrojenia, która ma się zajmować kontraktami dla wojska. Przygotowywany projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony ma doprecyzować przepisy o wypłacie świadczeń dla pracodawców, których pracownicy są powołani do czynnej służby wojskowej, także na ćwiczenia i do terytorialnej służby wojskowej. Ma on pozwolić na wypłatę świadczeń pracodawcom, którzy od 2017 r. ponieśli koszty w związku z powołaniem pracowników do terytorialnej służby wojskowej. Proponowana nowelizacja ustawy o ochronie osób i mienia zmierza do zmiany przepisów o nadzorze nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi. Zakłada ona powierzenie komendantowi głównemu Żandarmerii Wojskowej - która ma ograniczone uprawnienia kontrolne - całości nadzoru nad formacjami ochronnymi na terenach podlegających ministrowi obrony. Zmiany w ustawie o organizacji zadań na rzecz obronności mają wskazać, kto, kiedy, w jakim zakresie podejmuje decyzje o uruchomieniu programu mobilizacji gospodarki, a także uregulować kwestie finansowe.
 

Posiedzenie Komisji Praw...
Posiedzenie Komisji Praw...
Posiedzenie Komisji Praw...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito