Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Marszałek Senatu: nowelizacja ustaw sądowych niebezpieczna z wielu punktów widzenia

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki wyraził opinię, że nowelizacja ustaw sądowych, nad którą pracuje Izba, wydaje się być "niebezpieczna z wielu punktów widzenia". Marszałek przemawiał podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności, który dyskutował nad ustawą z udziałem przedstawicieli środowisk prawniczych oraz zagranicznych ekspertów m.in. z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

Jak powiedział w swoim wystąpieniu Marszałek, Senat starał się o odpowiednie przygotowanie do dyskusji plenarnej nad ustawą. W tym kontekście wymienił zaproszenie do Polski Komisji Weneckiej i swoje spotkanie w Brukseli z wiceprzewodniczącą KE Verą Jourovą.  W ocenie prof. Grodzkiego rząd stara się przekonać społeczeństwo, że to nic nieprawidłowego, że podobne rzeczy dzieją się w innych krajach i w związku z tym chciał zasięgnąć opinii u źródła, czyli u prawników pochodzących z innych krajów Unii Europejskiej.  "Jestem chirurgiem, a nie prawnikiem. Wielu z nas jest prawnikami, ale historia zdecydowała, że za tę operację odpowiada chirurg" – dodał, odnosząc się do prac nad nowelizacją ustaw sądowych. Jak zauważył Marszałek nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym, dotycząca jednego z filarów demokracji przeszła przez niższą Izbę parlamentu w tempie ekspresowym, w ciągu paru godzin.

W ocenie Wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej Polska, jako członek społeczności międzynarodowej i Unii Europejskiej, jest zobowiązana do respektowania zasad i wartości, na których oparta jest nasza wspólnota, szczególnie zasady lojalnej współpracy i zasady dobrej wiary. „Reforma wymiaru sprawiedliwości nie może polegać na tym, że sądy i sędziów podporządkowuje się władzy wykonawczej” – podkreśliła wicemarszałek.

Będąca przedmiotem obrad zespołu nowelizacja ustaw sądowych jest, zdaniem przewodniczącego zespołu posła Piotra Zientarskiego, „niemądra, prymitywna, rażąco sprzeczna zarówno z konstytucją RP, jak i wartościami zawartymi w traktatach o Unii Europejskiej, takimi jak praworządność, podział władz, sprawiedliwość sądów i niezawisłość sędziów”. „Na taką ustawę my wyrazić zgody nie możemy!” – zaznaczył poseł.

„To spotkanie jest swoistym wysłuchaniem publicznym, formą konsultacji społecznych w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym” – mówił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Jak dodał, takich konsultacji nie było w Sejmie. Zdaniem wicemarszałka ta ustawa nie służy wymiarowi sprawiedliwości, ale Prawu i Sprawiedliwości. „Nawet na milimetr nie przybliża do obywateli tych spraw, które są dla nich największą bolączką w wymiarze sprawiedliwości” – podkreślił.

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf obecny tryb uchwalania ustaw w Sejmie oceniła jako anormalny. Z inicjatywami występują posłowie, w ten sposób skraca się ścieżkę legislacyjną. „Nie ma ustaw przedstawianych przez większość rządową, nad którymi mogłaby się toczyć dyskusja” – podkreśliła. Zdaniem prezes Małgorzaty Gersdorf nowelizacja ustaw sądowych jest groźna dla wszystkich obywateli „bez względu na światopogląd i przekonania”. „Trzeba przypominać stale i ciągle, że nie ma wolnych obywateli bez niezależnych sądów i niezawisłych sędziów” – zaznaczyła pierwsza prezes SN. Jak powiedziała, sprzeciw wobec tej ustawy to nie anarchizacja prawa przez sędziów, ale „rozpaczliwa próba wytłumaczenia obywatelom, że ich prawa obywatelskie będą naruszone albo w ogóle znikną, dlatego generalnie przeciwstawiamy się tej ustawie”.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości z Polski i zagranicy, z Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Holandii i Niemiec, a także reprezentanci organizacji obywatelskich z nim związanych jednoznacznie oceniali ustawę negatywnie, wskazywali na jej zasadnicze mankamenty. Ich zdaniem nowela narusza standardy Unii Europejskiej, nie służy ochronie praw obywatelskich i wręcz zagraża członkostwu Polski w UE. Uczestnicy debaty wyrażali nadzieję, że Senat nie poprze tej nowelizacji.

Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności został powołany 18 grudnia 2019 r., aby monitorować działalność organów władzy publicznej w zakresie przestrzegania zasad praworządności poprzez analizę informacji uzyskiwanych z różnych źródeł (obywatele, samorządy, organizacje pozarządowe i inne, organy władzy publicznej, doniesienia medialne), a dokonane ustalenia udostępniać opinii publicznej i organom władzy publicznej. Należy do niego 20 senatorów i 15 posłów. Funkcje wiceprzewodniczących pełnią Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka i senator Krzysztof Brejza.

 

zapis video


 

Debata nt. nowelizacji ustawy...
Debata nt. nowelizacji ustawy...
Debata nt. nowelizacji ustawy...
Debata nt. nowelizacji ustawy...
Debata nt. nowelizacji ustawy...
Debata nt. nowelizacji ustawy...
Debata nt. nowelizacji ustawy...
Debata nt. nowelizacji ustawy...
Debata nt. nowelizacji ustawy...
Debata nt. nowelizacji ustawy...
Debata nt. nowelizacji ustawy...
Debata nt. nowelizacji ustawy...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito