Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Marszałek Senatu wręczył akty powołania doradcom ds. kontroli konstytucyjności prawa

Marszałek Senatu powołał członków Zespołu ds. konstytucyjności ustaw

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki wręczył w czwartek, 9 stycznia br., akty powołania w skład Zespołu Doradców do spraw kontroli konstytucyjności ustaw. Zespół będzie działał przy Marszałku Senatu jako organ opiniodawczo-doradczy.

W swoim wystąpieniu prof. Grodzki porównał stanowienie prawa do chirurgii. „Jeżelibyśmy tak uprawiali chirurgię, jak ciało ustawodawcze uprawia legislację, gdzie niedbale robi się pierwszą operację, a potem się siedem razy poprawia, to taki chirurg byłby potępiony na wieki - politykom to jakoś uchodzi” – zauważył Marszałek.  Zwrócił uwagę, że zarówno na forum krajowym, jak i zagranicznym coraz częstsze są opinie, że Polska kolejnymi ustawami„ napina strunę ryzyka” jeśli chodzi o naruszanie praworządności.  Marszałek Senatu podkreślił, że miał okazję przekonać się o tym zarówno podczas ostatniej wizyty w Brukseli i rozmów z Komisją Europejską, jak i podczas spotkania w Senacie z Komisją Wenecką. „Wasza pomoc jest szalenie ważna, w kluczowych kwestiach będziemy prosić Państwa o zdanie” – podkreślił Marszałek, zwracając się do członków zespołu.

Przewodniczący gremium, prof. Marek Chmaj zapewnił, że członkowie zespołu będą służyć swoją wiedzą, doświadczeniem i rozsądkiem po to, by niezależnie wskazywać Senatowi które przepisy ustaw wychodzących z Sejmu ich zdaniem są niezgodne z Konstytucją, bądź które przepisy ustaw już obowiązujących mogą naruszać ustawę zasadniczą. „Mamy nadzieję, że budynek parlamentu znowu stanie się świątynią mądrości i sprawiedliwości, i że emocje będziemy mogli zastąpić argumentem wiedzy, kultury prawnej i merytoryczności” – powiedział prof. Chmaj.

Do zakresu działania Zespołu Doradców do spraw kontroli konstytucyjności ustaw należeć będzie sporządzanie na zlecenie Marszałka Senatu i Prezydium Senatu opinii w sprawie zgodności z Konstytucją ustaw uchwalonych przez Sejm i przekazanych Senatowi, projektów ustaw wniesionych do Marszałka Senatu oraz ustaw ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, w odniesieniu do których są wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. Członkowie zespołu będą pracować społecznie.

W skład zespołu wchodzą:

 1)     prof. dr hab. Marek Chmaj - przewodniczący;

2)     dr hab. Ryszard Balicki, prof. UWr;

3)    dr hab. Jacek Barcik, prof. UŚl.

4)    dr hab. Mariusz Bidziński, prof. Uniwersytetu SWPS;

5)    dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK;

6)    dr hab. Marcin Dąbrowski;

7)    dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR;

8)    dr hab.Tomasz Koncewicz, prof. UG

9)     dr hab. Bartłomiej Nowotarski, prof. UE we Wrocławiu;

10)   dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS;

11)   dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. UW;

12)   dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ;

13)   prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego;

14)   prof. dr hab. Bronisław Sitek;

15)   dr Tomasz Zalasiński.

 

Marszałek Senatu wręcza akty...
Marszałek Senatu wręcza akty...
Marszałek Senatu wręcza akty...
Marszałek Senatu wręcza akty...
Marszałek Senatu wręcza akty...
Marszałek Senatu wręcza akty...
Marszałek Senatu wręcza akty...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito