Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich - 4 grudnia 2019 r.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała 4 grudnia 2019 r., aby wykorzystano artykuł 69. Regulaminu  Senatu w kwestii poprawki senatora Grzegorza Biereckiego (PiS) dotyczącej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Artykuł ten mówi, że jeśli w toku prac legislacyjnych nad ustawą przyjętą przez Sejm komisja dostrzeże potrzebę zmian legislacyjnych wykraczających poza materię rozpatrywanej ustawy, to może przedstawić wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Senatorowie zdecydowali się na zastosowanie dla tej poprawki tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej, dzięki czemu proponowane przez senatora Biereckiego rozwiązanie mogłoby wejść w życie jednocześnie z nowelizacją ustawy, ale procedowane byłoby w innym trybie. Poprawka senatora dotyczy niedostosowania systemów elektronicznych do raportowania transakcji objętych akcyzą przez podmioty zwolnione z akcyzy albo objęte zerową stawką akcyzy. Senator proponuje przesunięcie terminu obowiązku stosowania elektronicznej dokumentacji o 13 miesięcy, do 31 stycznia 2021 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała ponadto poprawkę, aby akcyza na wyroby tytoniowe i alkoholowe wzrosła w roku 2020 o 3 proc., a nie o 10 proc., jak w uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy. "Chciałbym wnieść poprawkę dotyczącą wysokości, jeśli chodzi o procent podwyżki akcyzy, nie 10 proc., a 3 proc., dlatego że uznajemy, że taki element był przedstawiany w ramach konsultacji i dlatego chcemy, żeby to co było przedmiotem konsultacji, znalazło się w projekcie ustawy" - powiedział senator Leszek Czarnobaj (KO). Komisja zgłosiła też poprawkę, aby ustawa weszła w życie "pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia", co oznacza, że  nowelizacja miałaby wejść w życie 1 lutego, a nie 1 stycznia 2020 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i...
Posiedzenie Komisji Budżetu i...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito