Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich – 3 grudnia 2019 r.

3 grudnia 2019 r. zebrały się w Senacie komisje senackie.

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie wysłuchała informacji prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej dotyczącej bieżącej sytuacji w Trybunale. Ten punkt posiedzenia został zainicjowany przez przewodniczącego komisji Aleksandra Pocieja (PO), który  zaprosił Julię Przyłębską i sędziego Jarosława Wyrembaka na posiedzenie komisji w związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami o kłopotach i sporach w Trybunale Konstytucyjnym. Zaproszeni nie przybyli jednak na posiedzenie. Jak podawały media, sędzia Wyrembak zarzuca prezes TK m.in. niejasne zasady wyznaczania składów orzekających, zakazywanie zgłaszania zdań odrębnych do niektórych wyroków i blokowanie rozpatrzenia konstytucyjności przepisów antyaborcyjnych.

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej nie zaakceptowała poprawek do nowelizacji umożliwiającej finansowanie tzw. trzynastych emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego. Podczas głosowania za poprawkami opowiedziało się dwóch senatorów, dwóch było przeciw i dwóch wstrzymało się od głosu. Zgodnie z nowelizacją, działający od 1 stycznia 2019 r. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów. Ustawa przewiduje, że z pieniędzy Funduszu będą mogły być finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za odrzuceniem ustawy umożliwiającej finansowanie tzw. trzynastych emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego. O odrzucenie nowelizacji wnioskował wiceprzewodniczący komisji Leszek Czarnobaj (KO). Argumentował to m.in. wątpliwościami związanymi z przewidzianymi w ustawie przepływami finansowymi. Przewodniczący komisji Kazimierz Kleina poinformował dziennikarzy, że w Senacie trwa "porządkowanie tej ustawy, żeby była zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych, a nie żeby ograniczyć wydatki na cele trzynastej emerytury".

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpoczęła prace nad nowelizacją ustawy o akcyzie, która przewiduje 10-proc. podwyżkę tego podatku na wyroby tytoniowe i alkoholowe. Zgodnie z nowelą, zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2020 r., co budzi zastrzeżenie senackich prawników. Chodzi o to, że  może się okazać, iż termin 1 stycznia 2020 r. oznacza znaczne skrócenie vacatio legis poza standardowy okres 14-dniowy, może to też oznaczać nadanie ustawie mocy wstecznej. Ponieważ TK może uznać takie regulacje za niekonstytucyjne, senaccy prawnicy zaproponowali taką zmianę, aby ustawa weszła w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie wskazanej w ustawie liczby dni. Komisja nie zakończyła prac.

Senacka Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej omawiała ewentualne skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada br. dla polskiego porządku prawnego. W posiedzeniu wzięli udział m.in.  I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf,  zastępca RPO Maciej Taborowski i wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Ten ostatni podkreślił że, "polski rząd nie godzi się na to, aby jedni sędziowie – manipulując tym orzeczeniem TSUE - próbowali podważyć status innych sędziów". Twierdził, że to orzeczenie nie wpływa na konieczność dokonywania zmian legislacyjnych w konkretnych ustawach, chyba że właściwy organ, jakim jest polski Trybunał Konstytucyjny, orzekłby inaczej. "Wyrok Trybunału w Luksemburgu dotyczy zgodności prawa polskiego z prawem UE i regułami obowiązującymi w prawie UE. Dlatego absolutnie Trybunał Konstytucyjny tutaj nie ma prawa oceny, ponieważ ocenił to TSUE, ocenił nasze przepisy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej SN z punktu widzenia reguł praworządności UE" - mówiła Małgorzata Gersdorf. Trybunał orzekł, że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Według orzeczenia TSUE, jeśli SN uznałby, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności i bezstronności, mógłby przestać stosować przepisy, na mocy których to właśnie do tej Izby należy rozpoznawanie sporów dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów SN.

Praca w komisjach senackich...
Praca w komisjach senackich...
Praca w komisjach senackich...
Praca w komisjach senackich...
Praca w komisjach senackich...
Praca w komisjach senackich...
Praca w komisjach senackich...
Praca w komisjach senackich...
Praca w komisjach senackich...
Praca w komisjach senackich...
Praca w komisjach senackich...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito