Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Wystawa „Tak daleko, a tak blisko: Łotwa i Polska”

„Ekspozycja prezentująca wspólne archeologiczno-historyczne dziedzictwo Polski i Łotwy oraz dokonania polskich archeologów, etnografów i historyków,jest znakomitą okazją do odkrycia na nowo tego kraju, z którym łączą nas tradycja wspólnego bytu państwowego i doświadczenia historyczne” – mówił 9 maja 2019 r. wicemarszałek Michał Seweryński, otwierając w Senacie wystawę „Tak daleko, a tak blisko: Łotwa i Polska. Więcej niż 100 lat wspólnej historii”.

Wicemarszałek Senatu przypomniał, że wspólna historia Polaków i Łotyszy sięga XVI w., kiedy to ostatni mistrz zakonu inflanckiego oraz arcybiskup ryski w obliczu zagrożenia ze strony cara moskiewskiego zwrócili się o ochronę do polskiego króla Zygmunta Augusta. Przez ponad 230 lat Inflanty Polskie należały do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jak podkreślił wicemarszałek Michał Seweryński, dawne Inflanty Polskie, czyli Łatgalię łączy szczególna więź z Polską. Mimo niszczenia ich w czasach sowieckich na tych terenach do dziś znajdują się historyczne pamiątki polskości, a bardzo dobre stosunki między Polską i Łotwą sprzyjają rozwijaniu kontaktów polskich archeologów z łotewskimi badaczami. Łatgalia stanowiła niegdyś odległe rubieże I Rzeczpospolitej, współcześnie dzielący Polskę od Łotwy dystans około 650 km nie stanowi jednak już wyzwania. Dlatego warto odwiedzić ten nadbałtycki kraj. „Jestem przekonany, że prezentowana właśnie wystawa będzie kolejną zachętą do odbycia podróży na Łotwę, zagłębienia się w jej przeszłość i odkrycia wielu fascynujących tajemnic związanych z łotewską ziemią” – stwierdził wicemarszałek Michał Seweryński.

Minister oświaty i nauki Republiki Łotewskiej Ilga Šuplinska podkreśliła, że kilkaset lat wspólnej historii pozostawiło trwały ślad w tożsamości Polaków i Łotyszy. Mimo że wiele materialnych świadectw wspólnego dziedzictwa zaginęło lub uległo zniszczeniu, to te, które pozostały, pokazują, jak wiele nas łączy.

Na wystawie, zorganizowanej z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i Łotwę, pokazano m.in. liczne zabytki archeologiczne – ozdoby, broń, narzędzia, przedmioty codziennego użytku, pochodzące z łotewskich zbiorów muzealnych. Wystawa przybliża dzieje dawnych Inflant Polskich z perspektywy miasteczka i majątku Marienhaus (obecnie Viļaka), przypomina także postaci wybitnych polskich etnografów i archeologów, często amatorów, m.in. Zygmunta Glogera. Patronat nad ekspozycją objął ambasador Łotwy w Polsce Edgars Bondars.

Wystawa „Tak daleko, a tak...
Wystawa „Tak daleko, a tak...
Wystawa „Tak daleko, a tak...
Wystawa „Tak daleko, a tak...
Wystawa „Tak daleko, a tak...
Wystawa „Tak daleko, a tak...
Wystawa „Tak daleko, a tak...
Wystawa „Tak daleko, a tak...
Wystawa „Tak daleko, a tak...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito