Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Międzynarodowa kampania #Girl2Leader w Senacie

W Międzynarodowym Dniu Dziewcząt, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, Senat 11 października 2018 r. przyłączył się do akcji prowadzonej w 15 parlamentach   pod hasłem #Girl2Leader.

W ramach tej kampanii edukacyjnej w Senacie odbyło się   spotkanie 21 młodych liderek, dziewcząt w wieku 14-17 lat, zaangażowanych w działalność samorządów szkolnych i organizacji społecznych. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy z senator Anny Marii Anders, która jest przedstawicielką polskiego parlamentu w organizacji Women Political Leaders, pomysłodawcy projektu.

Podczas senackiego spotkania przeprowadzono wideokonferencję z uczestniczkami kampanii w innych parlamentach. Z wypowiedzi  uczestniczek z takich krajów, jak Malezja, Polska, Rumunia czy Ukraina, wyłoniło się wspólne przesłanie, a mianowicie potrzeba większego udziału kobiet w życiu publicznym i wyrównywania szans na sprawiedliwą reprezentację kobiet i mężczyzn w instytucjach publicznych.  

Senator Anna Maria Anders powiedziała dziewczętom, że czuje się ambasadorem Polski w tym projekcie. „Nie chodzi o to, żebyście zostały politykami, ale żebyście brały udział w życiu polityczno-społecznym i biznesowym. Ambicją, talentem i pracą można dojść do wielkich rzeczy” – przekonywała.      

Następnie dziewczęta wzięły udział w warsztatach udoskonalających kompetencje przydatne w życiu publicznym oraz w warsztatach z komunikacji medialnej i budowania wizerunku. Zostały one skonstruowane tak, aby uczestniczki mogły nie tylko czegoś się o sobie nauczyć, ale również aby same mogły przeprowadzić  zaprezentowane ćwiczenia, upowszechniając tym samym wiedzę na temat aktywności publicznej i partycypacji. Każda z nich po zakończeniu warsztatów otrzymała Pakiet Liderki,  zawierający przykłady sprawdzonych i ułatwiających konsolidację grupy ćwiczeń, które pomogą w codziennym funkcjonowaniu liderki. Dziewczęta oceniły warsztaty jako bardzo rozwijające i pomocne co do sposobu wykorzystania ich potencjału. Zdaniem jednej z uczestniczek Marty Kołacińskiej, cenne było to, że warsztaty uczyły, jak się wypowiadać, aby przyciągnąć uwagę słuchaczy, ukazywały popełniane błędy, umożliwiały analizę pracy w grupie.   

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja z udziałem m.in. wicemarszałek Senatu Marii Koc, senator Anny Marii Anders,  senator Jadwigi Rotnickiej i p.o. prezesa Państwowej Agencji Przedsiębiorczości Jadwigi Lesisz, podczas której te liderki podzieliły się doświadczeniami z dziewczętami.

Wicemarszałek Koc pogratulowała dziewczętom uczestnictwa w międzynarodowym projekcie, co świadczy o ich aktywności,  ambicji i zaangażowaniu, o tym, że są prawdziwymi liderkami. Przypomniała w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, że Polki jako jedne z pierwszych na świecie zyskały prawa wyborcze, właśnie w 1918 r. Mówiła, że Polska znajduje się w gronie wiodących krajów, w których kobiety mogą spełniać bez przeszkód swoje ambicje. Jej rada dla uczestniczek projektu była następująca: trzeba spełniać swoje marzenia i trzeba o nie walczyć, a także łączyć życie zawodowe i rodzinne.

Senator Jadwiga Rotnicka powiedziała: „Jestem w tym miejscu, ponieważ kieruje mną chęć służenia krajowi i dzielenia się moją wiedzą”. Mówiła, że chodzi o to, aby podejmować działania na rzecz naprawy państwa, o to, „żeby robić wszystko, na co nas stać”.  Zachęcała ona dziewczęta do znalezienia w sobie bodźca, który doprowadzi je do uruchomienia tkwiącego w nich potencjału i rozpostarcia skrzydeł. Jednak dodała, aby pamiętały, że każdy ma prawo do słabości, popełnienia błędu czy przyznania się do niewiedzy.

Senator Anna Maria Anders przedstawiła siebie jako osobę, która jeśli jest ciężko, mobilizuje się i prze do przodu. „Zależy mi na tym, żeby Polska była wielkim krajem, żeby w Polsce było naprawdę dobrze”-  zadeklarowała. Jej zdaniem, Polska może dojść do wielkości, jeżeli „będziemy razem pracować i pamiętać , jak ważna jest wspólnota”. Odpowiadając na pytanie jednej z dziewcząt, mówiła, że największy koszt takiego aktywnego życia jest ponoszony w życiu prywatnym. 

Prezes Jadwiga Lesisz przyznała, że codziennie kieruje nią „nieodparta chęć, żeby zrobić dla kraju, dla przedsiębiorców jeszcze więcej”.  Zwracała ona uwagę na to, jak  ważna jest pokora i szacunek do innych ludzi. „Trzeba umieć słuchać i trzymać się swoich wartości” – powiedziała. 

Senator Anders zapowiedziała, że zorganizuje kolejną edycję #Girl2Leader w przyszłym roku. 

Międzynarodowa kampania...
Międzynarodowa kampania...
Międzynarodowa kampania...
Międzynarodowa kampania...
Międzynarodowa kampania...
Międzynarodowa kampania...
Międzynarodowa kampania...
Międzynarodowa kampania...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito