Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Zmarł Henryk Cioch, senator VIII kadencji

Senator Henryk Cioch

Zmarł Henryk Cioch, senator VIII kadencji, członek Komisji: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Nauki, Edukacji i Sportu. Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z okręgu wyborczego nr 16 w Lublinie.

Urodził się 30 lipca 1951 r. w Lubaczowie. W 1973 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1982 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W 1997 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2002 r. – profesora zwyczajnego. W 1978 r. ukończył aplikację sędziowską.

Był nauczycielem akademickim. Zajmował się problematyką prawa cywilnego, spółdzielczego, fundacyjnego, stowarzyszeniowego i rzeczowego. Od 1973 r. wykładał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od 1997 r. także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2003–05 był rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu. W okresie 1992–97 był właścicielem Biura Ekspertyz i Doradztwa Prawnego, od 1997 r. prowadził kancelarię adwokacką. W latach 2005–06 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości (Zespół do Opracowania Ustawy o Spółdzielni Europejskiej), a w okresie 2006–07 – członkiem zespołu powołanego przez prezydenta RP do opracowania projektu ustawy – Prawo spółdzielcze. Od 2006 do 2007 r. był przedstawicielem prezydenta RP i członkiem Komisji Nadzoru Finansowego, a w 2006 r. – Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. W 2010 r. wchodził w skład Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim. Od 3 grudnia 2015 r. był sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Był członkiem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na Lubelszczyźnie.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito