Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Przedstawiciele Senatu na uroczystościach z okazji 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom "Żegota"

Senatorowie Anna Maria Anders i Jarosław Rusiecki  uczestniczyli w uroczystościach z okazji 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom "Żegota", które miały miejsce 12 października 2017 r. w Warszawie.

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się uroczysta msza święta. W czasie nabożeństwa odsłonięta została tablica upamiętniająca Polaków, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej. "Musimy nadrabiać zaległości w modlitwie, w pamięci - w tych kategoriach traktuję odsłonięcie tablicy dla upamiętnienia Polaków, którzy w latach 1939-1945 podczas okupacji niemieckiej ratowali życie Żydów. Musimy to czynić; jest to potrzebne światu, by sprawiedliwym oddać sprawiedliwość" - powiedział biskup polowy Józef Guzdek.

Druga część uroczystości odbyła się przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W imieniu marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego wieniec złożył senator Jarosław Rusiecki, a w imieniu premier Beaty Szydło senator Anna Maria Anders, pełnomocnik rządu do spraw dialogu międzynarodowego. "Wy, polscy sprawiedliwi, nigdy nie ulękliście się zła, bo z wami był Bóg - on dawał wam siłę i odwagę. I choć szliście przez ciemną dolinę, dolinę piekła niemieckiej okupacji, piekła, w którym za to co czyniliście groziła kara śmierci, to nie zawahaliście się służyć drugiemu człowiekowi, służyć bliźniemu, służyć braciom narodowości żydowskiej, bo z wami był Bóg. Pozostaliście wierni wartości, jaką jest miłość bliźniego" – stwierdził szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Uroczystości zostały zorganizowane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, w ramach II Ogólnopolskiego Zjazdu Polaków, którzy w czasie okupacji niemieckiej z narażeniem życia ratowali Żydów.

Utworzona 4 grudnia 1942 r. w Warszawie Rada Pomocy Żydom ("Żegota") udzieliła wsparcia materialnego około 4 tys. osób, zdobywała dokumenty (ok. 50 tys.), szukała mieszkań i kryjówek dla uciekinierów z gett; w miarę możliwości starała się również zapewnić im opiekę medyczną. Dzięki wysiłkom Ireny Sendlerowej i jej referatu opieką udało się objąć 2,5 tys. żydowskich dzieci wyprowadzonych z warszawskiego getta. Rada została uhonorowana medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata przyznawanym przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie.

Foto Ireneusz Pobudkiewicz
Foto Ireneusz Pobudkiewicz
Foto Ireneusz Pobudkiewicz
Foto Ireneusz Pobudkiewicz
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito