Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Marszałek Senatu z przewodniczącym Rady Nawyższej Ukrainy o przejściach granicznych i reformie oświaty

Od spotkania z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Andrijem  Parubijem 12 października 2017 r. rozpoczęła się wizyta marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego na Ukrainie. Politycy rozmawiali o współpracy polsko-ukraińskiej, o budowie i rozbudowie przejść granicznych między Polską i Ukrainą, a także o wpływie ukraińskiej reformy edukacyjnej na polskie szkolnictwo w tym kraju.

Marszałek Senatu przyjechał na Ukrainę, na uroczystość nadania Polskiej Bibliotece Medycznej w Kijowie imienia prof. Zbigniewa Religi.

Przewodniczący Parubij podkreślił, że częste kontakty z marszałkiem Senatu świadczą o dobrych kontaktach między obu krajami. Wyraził zadowolenie, że nadano imię hetmana Konstantego Ostrogskiego Polsko-Ukraińsko-Litewskiej Brygadzie, co było wspólną inicjatywą stron. Podziękował też za zamknięcie kontrowersyjnej sprawy dotyczącej kwestii planowanych nowych wzorów paszportów w  Polsce.

Marszałek wyraził zadowolenie z coraz lepszych kontaktów polsko-ukraińskich. Wyraził nadzieję, że takie inicjatywy, jak otwarcie Polskiej Biblioteki Medycznej w Kijowie doprowadzi do zbliżenia między społeczeństwami obu państw.

Politycy rozmawiali o rozbudowie istniejących i budowie nowych przejść granicznych między Polską i Ukrainą. Przewodniczący ukraińskiego parlamentu podkreślił, że przejścia graniczne z Polską to sprawa priorytetowa dla Ukrainy. Mówił o rozbudowie dwóch przejść granicznych i budowie dwóch nowych. Marszałek podkreślił, że Polska zgodziła się, by partycypować w budowie jednego nowego przejścia granicznego. Zaznaczył, że oczekuje się od strony ukraińskiej, by przeprowadziła po swojej stronie prace naprawcze infrastruktury i dróg dojazdowych do granic. Powiedział, że Ukraina otrzyma na ten cel kredyt.

Rozmawiano o przejściu granicznym w obwodzie zakarpackim. Ma to być przejście turystyczne dla ruchu pieszego. A. Parubjj podkreślił, że nie wymaga ono dużych nakładów finansowych, tylko uzgodnień, bo będzie usytuowane na terenie parków narodowych po obu stronach. Mówił też, że trwają rozmowy nad otwarciem przejścia w obwodzie wołyńskim, ale są one na bardzo wstępnym etapie. Przewodniczący Parubij powiedział, że prace powinny ruszyć w 2018 r.

Marszałek wyraził zaniepokojenie z powodu wprowadzanej reformy edukacyjnej na Ukrainie i jej wpływu na polskie szkolnictwo w tym kraju. S. Karczewski zaznaczył, iż ta reforma spotkała się z protestami innych mniejszości na Ukrainie. Wyraził jednak nadzieję, że polska młodzież na Ukrainie bez przeszkód będzie mogła uczyć się w języku polskim.

Przewodniczący Parubij zapewnił marszałka, że polskiemu szkolnictwu na Ukrainie nic nie zagraża. Podkreślił, że reforma jest wdrażana po to, by na Ukrainie dzieci i młodzież uczyły się języka państwowego. Dodał, że są takie rejony na Ukrainie, gdzie nie można dogadać się po ukraińsku. Zaznaczył, że to było bardzo złe dla państwa. „Kiedy młodzież przystępowała do matury nie potrafiła rozwiązywać testów, bo nie znała języka ukraińskiego” – powiedział. Zapewnił marszałka, że ta reforma jest skrajnie liberalna, a protesty niektórych państw nie dotyczą kwestii merytorycznych.

Politycy uzgodnili, że ministrowie edukacji obu krajów spotkają się w tej sprawie. Marszałek ponadto poruszył kwestię budowy Domu Polskiego we Lwowie i zyskał zapewnienie przewodniczącego, że wesprze starania o rozszerzoną wersję pozwolenia na budowę tego domu.

Po południu odbyły się uroczystości w Narodowej Bibliotece Nauk Medycznych, gdzie rok temu została otwarta Polska Biblioteka Medyczna.

Wizyta marszałka Senatu w...
Wizyta marszałka Senatu w...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito