Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Senat nie projektuje nowego logo

Kancelaria Senatu informuje, że wbrew doniesieniom, nie prowadzi żadnych prac projektowych nad nowym logo, ani inną nową identyfikacją Senatu.

Obecnie projektowany jest system identyfikacji wizualnej, regulujący zasady komunikowania się z użyciem wyłącznie oficjalnych symboli państwowych i tradycyjnego znaku Senatu jakim jest Orzeł Zygmuntowski. W ramach prac zaprojektowane zostaną m.in. akcydensy, wydawnictwa regulaminowe i informacyjne oraz materiały edukacyjne. Wybrane elementy senackiego systemu identyfikacji wizualnej będą podstawą do stworzenia podobnego, opartego na godle państwowym systemu, dla wszystkich najważniejszych urzędów państwowych.

Projektantem systemu identyfikacji wizualnej Senatu i Kancelarii Senatu jest Marcin Władyka, który został wyłoniony w konkursie, w czerwcu 2017 r., przez jury w składzie m.in.: prof. dr hab. Czesława Frejlich, prof. dr hab. Lech Majewski, dr Barbara Widłak, Aleksander Bąk, dr hab. Dawid Korzekwa.

Prace nad systemem identyfikacji wizualnej Senatu mają potrwać do końca 2017 roku, a koszt zaprojektowania systemu, wraz z prawami autorskimi, wyniesie brutto 110 700 złotych.

Więcej informacji o konkursie i elementach systemu identyfikacji wizualnej Senatu na www.bit.ly/siwsenat.

 

Elementy koncepcji systemu...
Elementy koncepcji systemu...
Elementy koncepcji systemu...
Elementy koncepcji systemu...
Elementy koncepcji systemu...
Elementy koncepcji systemu...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito