Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Wizyta prezydenta Bułgarii w Senacie

Podczas spotkania wicemarszałka Senatu Michała Seweryńskiego z prezydentem Bułgarii Rumenem Radewem 5 października 2017 r. w Senacie rozmawiano o współpracy parlamentarnej, procesie reformowania systemu sądownictwa w obu krajach, a także o doświadczeniach Polski dotyczących funkcjonowania samorządów.

Wicemarszałek Senatu mówił, że wymiana doświadczeń między Polską i Bułgarią jest tym cenniejsza, że oba kraje po upadku komunizmu musiały zmierzyć się z podobnymi trudnościami.

„Kraje naszego regionu rozwijają demokrację kierując się własną kulturą, tradycją i własnymi priorytetami, jednocześnie respektując obowiązki wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej.” – powiedział wicemarszałek Seweryński.

Prezydent Bułgarii wyraził zadowolenie z rozwijającej się współpracy parlamentarnej i gospodarczej. Podkreślił, że nasze stosunki mają głębokie korzenie historyczne. Jego zdaniem, prezentujemy podobne, oparte na tych samych wartościach, postawy wobec spraw Europy, świata, a także naszego regionu. Wspomniał, że przekłada się to w ostatnich latach na podejmowanie wspólnych działań w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo czy wymiana handlowa.

W trakcie spotkania rozmawiano o procesie reformowania sądownictwa. Prezydent Bułgarii zauważył, że obecnie zarówno w Polsce jak i w Bułgarii trwa debata na ten temat. Jednym z kluczowych zagadnień jest stworzenie ustawodawstwa, które będzie odpowiadało na potrzeby społeczeństwa, uwzględniając jednocześnie europejskie przepisy. Mówił, że celem tego procesu nie jest skopiowanie rozwiązań funkcjonujących w innych państwach, a wypracowanie modelu, który będzie dostosowany do potrzeb Bułgarii.

Wicemarszałek mówił, że w Polsce również dostrzega się potrzebę przeprowadzenia zmian w sądownictwie. Jego zdaniem dobrze działające sądownictwo to jeden z fundamentów każdego państwa demokratycznego. Zauważył, że oba państwa mają podobne ambicje i podobne wyzwania stają przed nimi, dlatego cenna będzie wymiana doświadczeń również w tej dziedzinie.

Prezydent Bułgarii mówił także, że jego kraj chciałby skorzystać z polskich doświadczeń dotyczących funkcjonowania samorządów. Jego zdaniem w polskim modelu bardzo dobrze rozwiązano problem organizacji finansów i określenia zakresu kompetencji przekazanych w ręce samorządów. Wicemarszałek Seweryński odpowiedział, że wypracowany w Polsce model przekazania uprawnień samorządom do decydowania o sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą, wzmacnia państwo. „To jest wielka siła, która pobudza w ludziach inicjatywę” – powiedział wicemarszałek Seweryński. „Państwo musi być silne, aby troszczyć się o wszystkich swoich obywateli, zwłaszcza tych najsłabszych. Sztuka polega na równowadze między władzą centralną a samorządową” – podkreślił.

Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito