Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Senatorowie uczcili 78. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Senatorowie 27 września 2017 r. uczcili 78. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Podczas uroczystości pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie odczytano apel pamięci i złożono wieńce.

W uroczystościach wzięli udział senatorowie: Waldemar Bonkowski, Arkadiusz Grabowski, Bogdan Klich, Małgorzata Kopiczko, Jarosław Rusiecki oraz Jan Żaryn. Obecni byli kombatanci, przedstawiciele władz państwowych, Sejmu, władz Warszawy, harcerze i mieszkańcy stolicy.

Leszek Żukowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przypomniał wkład gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza w powstanie tajnych struktur państwowych. „Ojcem koncepcji powstania Polskiego Państwa Podziemnego jest, co należy podkreślić, generał Michał Tokarzewski. Genialnym jego działaniem było powołanie, jako zaplecza powstającej organizacji wojskowej Głównej Rady Politycznej złożonej z przedstawicieli czterech partii, przed wojną opozycyjnych" – powiedział Żukowski.  

Prezydent Andrzej Duda w liście z okazji 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego napisał: „Tajne państwo i podziemne wojsko, stworzone pomimo okupacji naszego kraju przez dwa totalitarne imperia, były fenomenem o skali nieznanej w dziejach Europy. Miliony obywateli Rzeczypospolitej, którzy nigdy nie pogodzili się z utratą suwerenności, z wielką odwagą i gotowością do poświęceń organizowały różnego rodzaju działalność, którą w normalnych warunkach realizują władze różnych szczebli. Najszerzej znaną emanację Polski Podziemnej stanowiła Armia Krajowa, ale równie istotną rolę odgrywało tajne nauczanie na wszystkich szczeblach szkolnictwa, konspiracyjne sądownictwo, administracja, prasa, opieka społeczna.”.

27 września jest Dniem Polskiego Państwa Podziemnego, ustanowionym przez Sejm w 1998 r.

Polskie Państwo Podziemne było tajną strukturą państwa polskiego, podlegającą Rządowi RP na uchodźctwie, która działała na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów w latach 1939-1945. Miało własne siły zbrojne i struktury cywilne, a także sieć tajnego nauczania. 27 września 1939 r. w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów Wojska Polskiego Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obu okupantom, która stała się zalążkiem Podziemnego Państwa Polskiego. 

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito