Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

„Hejter, Hacker, e-obywatel” - ogólnopolski konkurs dla młodzieży

Do 15 października 2017 r. można do Senatu przysłać prace na konkurs  „Hejter, Hacker, e-obywatel”.  Konkurs marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, organizowany jest przez senacki Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym. Celem konkursu, adresowanego do młodzieży szkolnej powyżej 13. roku życia, jest popularyzacja wiedzy o zjawiskach w cyberprzestrzeni, o bezpieczeństwie w sieci i roli obywatela w budowaniu e-demokracji.  Konkurs ma sprzyjać  podnoszeniu świadomości obywatelskiej wśród młodego pokolenia Polaków.

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy w formie eseju, o treści zgodnej z tematem konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród  autorom trzech najlepszych prac odbędzie się w Senacie 4 grudnia 2017 r. Nagrodą główną w konkursie jest tablet!

Teksty, mające nie więcej niż 1800 znaków, podpisane, powinny być przesłane organizatorowi  w dwóch wersjach:

  • papierowej na adres: Biuro Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa z dopiskiem konkurs „Hejter, Hacker, e-obywatel” wraz z danymi zawierającymi: imię i nazwisko autora, nazwę oraz adres placówki szkolnej;
  • elektronicznej na adres: bss@senat.gov.pl

 

Regulamin

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito