Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

System spółdzielczych instytucji finansowych tematem spotkania senatora Biereckiego z delegacją ukraińską

Senator Grzegorz Bierecki, przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych, spotkał się 13 września 2017 r. w Senacie z delegacją ukraińskiej administracji państwowej, na czele której stał Igor Paszko, gubernator Narodowej Komisji Regulacji nad Rynkami Finansowymi Ukrainy. Temat spotkania to „Polska gospodarka oparta na polskim kapitale: SKOK i banki spółdzielcze”.  

Delegacja przybyła do Polski w ramach wyjazdu stażowego organizowanego przez USAID, Agencję ds. Międzynarodowego Rozwoju Rządu Stanów Zjednoczonych. USAID finansuje czteroletni projekt Credit for Agriculture Producers, który jest wdrażany przez Światową Radę Unii Kredytowych (WOCCU) we współpracy z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową (KSOK) i Fundacją Edukacji Spółdzielczej (FES). Przewiduje on wsparcie dla reformy sektora unii kredytowych na Ukrainie  w postaci przedstawienia doświadczeń innych krajów w tym zakresie, co ma znaczenie w kontekście integracji europejskiej Ukrainy i konieczności wdrożenia dyrektyw unijnych dotyczących rynku finansowego.

Celem wizyty jest zaznajomienie się z polskimi doświadczeniami w dziedzinie dywersyfikacji usług finansowych, nadzoru nad systemem kas oszczędnościowo-kredytowych, dostępu do państwowego systemu płatniczego i systemu gwarancji depozytów, a także w kwestii wdrażania dyrektyw unijnych dotyczących rynku finansowego. Delegacja ukraińska była szczególnie zainteresowana taką problematyką w związku z przygotowywaną obecnie obszerną nowelizacją ustawy o ukraińskich uniach kredytowych, która wprowadzi nowe możliwości dla zwiększenia kredytowania sektora prywatnego, w tym przedsiębiorców rolnych.   

Senator Grzegorz Bierecki przedstawił sytuację spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i banków spółdzielczych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, podkreślając, że jak każda organizacja gospodarcza mają one dobre i złe okresy, co często bezpośrednio zależy od danego rządu i polityki państwa. Podał przykład ostatnich dwóch kadencji parlamentarnych stanowiących podporę dla rządu, który nie był zainteresowany rozwojem spółdzielczych instytucji finansowych. Potencjalny rynek, który mógłby być przez nie obsługiwany, został w ten sposób oddany kapitałowi zagranicznemu. Znaczny udział w rynku zyskały wtedy organizacje pożyczkowe zajmujące się lichwą. Grupa osób niezamożnych, które dotąd uzyskiwały kredyty w instytucjach spółdzielczych na godziwych warunkach,  padła łupem lichwiarstwa i znalazła się w pułapce kredytowej. Za to firmy pożyczkowe osiągnęły zyski porównywalne z największymi bankami, które zostały wytransferowane zagranicę.   

Zdaniem senatora Biereckiego, obecnie ta polityka ulega zmianie. Państwo musi należycie chronić interesy konsumentów i odpowiednio regulować ten rynek. „Poprzedni rząd był zbyt liberalny w tym względzie.  Siła nabywcza ok. 2 mln Polaków została wyłączona z rynku. Widzimy więc potrzebę rozwoju instytucji spółdzielczych – kas i banków. Różnica między nimi jest regulacyjna i rynkowa, ale się uzupełniają. Ich znaczenie jest olbrzymie. Otóż chronią one konsumenta przed drapieżnym i grabieżnym pożyczaniem, a także chronią rynek przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz, na przykład kryzysami finansowymi” – wyjaśnił senator.

Wyraził on zrozumienie dla nadzwyczaj trudnej sytuacji Ukrainy, przypominając, że kiedy Polska wprowadzała zasadnicze reformy w latach 90., nie była przedmiotem agresji. „Wy odbudowujecie dom, który ktoś wam ciągle podpala” –  powiedział Grzegorz Bierecki. Dodał, że Polska stara się udzielać pomocy Ukrainie, o czym świadczy chociażby obecność ponad miliona Ukraińców na naszym rynku pracy. „To nasz ważny wkład i nikt przeciwko temu u nas nie protestuje. Jesteśmy zobowiązani pomagać naszym sąsiadom, z którymi łączy nas wspólna historia” – zadeklarował  przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych.

Senator Bierecki wskazał na konieczność zadbania o spółdzielcze instytucje kredytowe w procesie stowarzyszeniowym Ukrainy z Unią Europejską, a mianowicie o wyłączenie ich z dyrektywy unijnej, aby mogły prowadzić akcję kredytową, co uczyniła Polska i inne kraje. Według niego, wielki kapitał nie buduje wspólnoty, nie interesuje go jej dobro, a wręcz przeciwnie jest nastawiony na indywidualnego konsumenta, który powinien jak najwięcej kupować. „Jest to kolejny argument za wsparciem kas” – zaznaczył senator.

Strona ukraińska była zainteresowana wprowadzonymi w Polsce regulacjami, takimi jak nowelizacja Kodeksu karnego umożliwiająca odebranie majątku pochodzącego z przestępstwa. Tzw. konfiskata rozszerzona daje możliwość pozbawienia przestępców korzyści płynących z popełnionych czynów. Wprowadzenie tego mechanizmu jest istotnym wsparciem w walce z zorganizowanymi grupami przestępczymi. Podczas spotkania mówiono także o nowelizacji Kodeksu karnego pozwalającej na skuteczniejszą walkę z oszustwami podatkowymi. Zgodnie z nowymi przepisami za wyłudzenie zwrotu podatku VAT z budżetu państwa będzie można trafić do więzienia. W skrajnych przypadkach może zostać wymierzona kara nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito