Narzędzia:

Wydarzenia

Plan wydarzeń w Muzeum Narodowym w Kielcach

15 lutego 2016
  • 15.04. 31.08.2016 r. - Czas mierzony szwajcarskim zegarem - wystawa czasowa poświęcona działalności H. Sienkiewicza w ostatnich latach życia. Muzeum Narodowe w Kielcach.
  • Kwiecień 2016 r. - Pałacyk Henryka Sienkiewicza - Katalog zbiorów w opracowaniu kierownik Oddziału MNKi Agnieszki Kowalskiej – Lasek. Muzeum Narodowe w Kielcach.
  • 20-22.05.2016 r. - XXIV Zlot Szkół Sienkiewiczowskich wraz z zespołem Placówek Oswiatowych w Oblęgorku.

  • Czerwiec, lipiec 2016 r. - Literacki Piknik Rodzinny – Wokół Quo vadis. Muzeum Narodowe w Kielcach.

  • Lipiec, sierpień 2016 r. - Kino letnie – cykl prezentujący mniej znane ekranizacje utworów Henryka Sienkiewicza. Muzeum Narodowe w Klilcach. Muzeum Narodowe w Kielcach.
  • Wrzesień 2016 r. - Dziennik Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej – wydanie rękopisu ze zbiorów PHS w opracowaniu dra hab. Roberta Kotowskiego. Muzeum Narodowe w Kielcach.
  • 15-17.09.2016 r. - Ogólnopolska sesja naukowa Sienkiewicz - tekst, lektura, społeczna praxis (wraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Towarzystwem im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach). Muzeum Narodowe w Kielcach.
  • 5 i 15.11.2016 r. - Dwa koncerty uświetniające 170. Rocznicę urodzin i 100 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza. Muzeum Narodowe w Kielcach.
  • 15.11.- 30.12.2016 r. - Sienkiewicza pióro wieczne - prezentacja rękopisów. Muzeum Narodowe w Kielcach.
  • Cały rok - Weekendy z Sienkiewiczem – spotkania z badaczami twórczości, aktorami, którzy wzięli udział w ekranizacjach, wycieczki do miejsc związanych z pisarzem. Muzeum Narodowe w Kielcach.

 

Ze zbiorów Muzeum Narodowego...