Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Konferencja „Amatorska służba radiokomunikacyjna – to nie tylko hobby”

12 marca 2013

12 marca 2013 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbędzie się konferencja „Amatorska służba radiokomunikacyjna – to nie tylko hobby”, organizowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu wspólnie z Fundacją Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich oraz we współpracy z Polskim Związkiem Krótkofalowców. Celem spotkania jest przedstawienie stanu obecnego, zagrożeń i przyszłości służby radiokomunikacyjnej, a także organizacji pozarządowych działających w zmieniających się warunkach w dziedzinie łączności radiowej.

Podczas konferencji będzie można zapoznać się z historią polskiego krótkofalarstwa od 1925 r. do dziś, z jego funkcjonowaniem w Europie i na świecie, a także rolą International Amateur Radio Union (IARU). Omówione zostaną również zagadnienia dotyczące edukacji dzieci i młodzieży w kontekście krótkofalarstwa, roli służby radiokomunikacyjnej w razie zagrożeń w Polsce i Europie, a także przepisów polskiego prawa telekomunikacyjnego odnośnie do amatorskiej służby radiokomunikacyjnej.

Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli administracji rządowej i organizacji zrzeszających radioamatorów, m.in. wiceprezesa IARU Olego Garpestada, a także reprezentantów Polskiego Związku Krótkofalowców i Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich.

 

Program

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito