Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

16 stycznia 2018 12:30

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
godz. 12.30, sala 217

  1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 17 – Administracja publiczna; 34 – Rozwój regionalny; 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne; 49 – Urząd Zamówień Publicznych; 75 – Rządowe Centrum Legislacji; 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe; 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; 86 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze ogółem, a także plan finansowy Centrum Obsługi Administracji Rządowej (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito