Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

16 stycznia 2018 11:00

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 
godz. 11.00,  sala 179

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073):

  godz. 11.00
  - 
  30 – Oświata i wychowanie; 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem;

  godz. 12.00
  - 
  28 – Nauka; 38 – Szkolnictwo wyższe; 67 – Polska Akademia Nauk, a także plany finansowe: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Narodowego Centrum Nauki;

  godz. 14.00
  - 
  25 – Kultura fizyczna, a także plany finansowe: Centralnego Ośrodka Sportu; Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów; Polskiej Agencji Antydopingowej

  godz. 14.45
  - 
  27 – Informatyzacja;

  godz. 15.00
  - 
  61 – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito