Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

16 stycznia 2018 10:00

Komisja Infrastruktury
godz. 10.00,  sala 24 (budynek G)

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073):

  godz. 10.00
  - 
  18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 26 – Łączność; 39 – Transport; 71 – Urząd Transportu Kolejowego, a także plany finansowe: Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Transportowego Dozoru Technicznego, Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

  godz. 12.00
  - 
  21 – Gospodarka morska; 27 – Informatyzacja; 69 – Żegluga śródlądowa; 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej, a także plany finansowe: Centralnego Ośrodka Informatyki.

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito