Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

15 stycznia 2018 17:00

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
godz. 17.00,  sala 217

  1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:  07 – Najwyższa Izba Kontroli; 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe; 58 – Główny Urząd Statystyczny; 70 – Komisja Nadzoru Finansowego; 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa; 79 – Obsługa długu skarbu państwa; 81 – Rezerwa ogólna; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS; Rzecznika Finansowego (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).
    Materiały:
    Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Insepekcji Pracy

     

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito