Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

14 listopada 2017 10:00

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w  obradach, sala 179

  1. Rozpatrzenie wniosku oskarżyciela prywatnego pana Zenona Procyka, reprezentowanego przez adwokata Jerzego Bogdana Jankowskiego o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senator Lidii Staroń do odpowiedzialności karnej z oskarżenia prywatnego.
  2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito