Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

12 października 2017 13:00

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
godz. 13.00, sala 182

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk senacki nr 604, druki sejmowe nr 1799 i 1818).
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk senacki nr 605, druki sejmowe nr 1788 i 1817).
  3. Rozpatrzenie „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki nr 580).
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito