Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

11 października 2017 15:00

Komisja Ustawodawcza
godz. 15.00, sala 176

  1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt P 63/14) dotyczącego ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
  2. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2016 r. (sygn. akt P 131/15) dotyczącego ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
  3. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2017 r. (sygn. akt SK 13/14) dotyczącego ustawy – Kodeks karny wykonawczy.
  4. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2016 r. (sygn. akt K 6/14) dotyczącego ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito