Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska

27 września 2017 20:00

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Środowiska
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach, sala 182

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito