Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

26 lipca 2017 10:20

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 10.20, sala 182

  1. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego - COM(2017) 278 (druk senacki nr 576).


     
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito