Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej - porządek posiedzenia został uzupełniony

26 lipca 2017 08:30

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 8.30, sala 182

Porządek posiedzenia -porządek posiedzenia został uzupełniony

  1. Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2017 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2017 r. – COM(2017) 520.
  2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 – COM(2017) 256.
  3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004 – COM(2017) 289.
  4. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych – COM(2017) 335.
  5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE – COM(2017) 294.
  6. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2017) 262, COM(2017) 353.
  7. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 324, COM(2017) 356, COM(2017) 357, COM(2017) 359, COM(2017) 360, COM(2017) 366, COM(2017) 367, COM(2017) 369, COM(2017) 374, COM(2017) 540.

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito