Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

13 lipca 2017 18:00

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
godz. 18.00, sala 106 (budynek Sejmu)

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 562, druki sejmowe nr 1423, 1555 i 1555-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
  Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu
  Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie 1
  Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie 2
  CCBE
  Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 563, druki sejmowe nr 1491, 1591 i 1591-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Fundacja Batorego
  Prezes Sądu Okręgowego  w Warszawie 1
  Prezes Sądu Okregowego w Warszawie 2
  Amnesty International
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito