Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

21 czerwca 2017 08:30

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 8.30, sala 182

Porządek posiedzenia

  1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego warunki i procedurę, zgodnie z którymi Komisja może wzywać przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami – COM(2017) 257.
  2. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 241, COM(2017) 243, COM(2017) 244, COM(2017) 245, COM(2017) 258, COM(2017) 263, COM(2017) 264, COM(2017) 265, COM(2017) 266, COM(2017) 269.
  3. Akt nieustawodawczy, w sprawie którego komisja wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 520.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito