Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie komisji; Samorzadu Terytorialnego i Administracji Państowej, Kultury i Środków Przekazu, Ustawodawczej

21 kwietnia 2017 16:40

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Ustawodawcza
30 min. po posiedzeniu z ogłoszeniu przerwy, sala 217

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito