Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komsji Budżetu i Finansów Publicznych

20 lutego 2017 16:00

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
godz. 16.00, sala 217

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk senacki nr 414, druki sejmowe nr 368, 1014 i 1229).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 411, druki sejmowe nr 991, 1192 i 1192-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 412, druki sejmowe nr 1097, 1266 i 1266-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 4. Rozpatrzenie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (druk senacki nr 413, druki sejmowe nr 1091, 1267 i 1267-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito