Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

5 maja 2015 14:15

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
godz.14.15, sala 217

 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (druk senacki nr 842).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Geo-System
  Polskie Towarzystwo Geodezyjne
  Stowarzyszenie Geodetów Polskich
  Naczelny Sąd  Administracyjny
  Minister Sprawiedliwości
  Główny Geodeta Kraju
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Sąd Najwyższy
  Geodezyjna Izba Gospodarcza
  Krajowa Rada Sądownictwa
  Konsultacje społeczne
 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (cd.) (druk senacki nr 740).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Minister Finansów
  Minister Infrastruktury
  Sąd Najwyższy
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Związek Powiatów Polskich
  Minister Spraw Wewnętrznych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito