Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

"Samorząd przyjazny seniorom 2013 – przyjazna przestrzeń publiczna".

Informacja o konkursie pt. "Samorząd przyjazny seniorom 2013 – przyjazna
przestrzeń publiczna".

  • Ogłoszenie o konkursie
  • Zgłoszenie do udziału w konkursie - format doc
  • Regulamin  konkursu „Samorząd przyjazny seniorom 2013 – przyjazna przestrzeń publiczna” -format pdf
  • Lista projektów zgłoszonych do konkursu „Samorząd przyjazny seniorom 2013 – przyjazna przestrzeń publiczna”

 

Od kilku lat Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych ogłasza konkursy dla samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Przedmiotem rywalizacji jest ułatwianie życia seniorom. Dlatego naczelnym, wieloletnim hasłem tych przedsięwzięć jest rywalizacja o tytuł: "Samorząd przyjazny seniorom". Odpowiednio przyznawane są doroczne tytuły województwa, powiatu i gminy – przyjaznych seniorom. Tytuł taki stanowi potwierdzenie, że władze jednostki samorządu terytorialnego nie zapominają o potrzebach tej coraz liczniejszej części wspólnoty lokalnej.

W 2013 r. konkurs odnosi się przestrzeni publicznej. Hasło tegoroczne to "Samorząd przyjazny seniorom 2013 – przyjazna przestrzeń publiczna". Chodzi o prezentację przedsięwzięć,  które ułatwiają życie osobom starszym, wciąż sprawnym lecz już nie tak, jak młodzi. Prawo nakłada na inwestorów i zarządzających przestrzenią publiczną liczne obowiązki odnoszące się do ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Ułatwienia, których dotyczy konkurs, są czymś innym – są wsparciem, w postaci rozwiązań organizacyjno-planistyczno-technicznych, ułatwiającym życie osobom starszym i sprawnym. Chodzi o takie na przykład pomysły, jak więcej ławek w parku, w którym spacerują seniorzy, by łatwiej było odpocząć w czasie dłuższego spaceru, więcej miejsc siedzących w autobusie wyjeżdżającym w godzinach, w których podróżują seniorzy, większe liternictwo informacji, adresowanych do seniorów w różnych mediach.

Zgłoszenia jednostek samorządu są przyjmowane do 30 września br. Pełne opisy programów/projektów powinny być zgłoszone do końca października. Więcej informacji na temat konkursu uzyskać można pod adresem mailowym bss@nw.senat.gov.pl lub pod numerem telefonu (22) 694 9540 – w sekretariacie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych. Zapraszamy również na internetową stronę zespołu:

http://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/zespoly/parlamentarny,6,parlamentarny-zespol-ds-osob-starszych.html

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito