Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Senatorowie

Wojciech Piecha

Wojciech Piecha

Urodził się 13 lutego 1958 r. w Rybniku.

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w 2006 r. – studia podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

W latach 1985–2007 pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice” w Rybniku, zajmując kolejno stanowiska od stażysty, nadgórnika w oddziałach wydobywczych, sztygara zmianowego, do nadsztygara górniczego i kierownika zarządzania bezpieczeństwem pracy. W latach 2007–12 pełnił funkcję kierownika zarządzania środkami produkcji w Kompanii Węglowej SA Centrum Wydobywcze Południe w Rybniku. Od 2012 do 2015 r. ponownie pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice” jako nadsztygar BHP. W 2015 r. przeszedł na emeryturę.

W latach 2007–15 sprawował mandat radnego Rady Miasta Rybnika.

Należy do Związku Zawodowego „Kadra”.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

 

Biuro senatorskie Wojciecha Piechy
ul. Wiejska 10, 44-200 Rybnik
tel/fax 32 430 00 79
e-mail: biuro@wojciechpiecha.eu
www.wojciechpiecha.eu

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito