Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Senatorowie

Strona główna SenatorowieMieczysław Augustyn

Oświadczenia

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie wniosków o dostęp do informacji publicznej (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie budowy stacjonarnego hospicjum w Pile (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wyłączeniu kwoty umorzenia należności czynszowych z definicji dochodu (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozpoczęcia realizacji Programu Operacyjnego „Pomoc żywnościowa” (PO PŻ) (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie kosztów, jakie pobiera sąd w przypadku złożenia skargi na czynności komornika (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji kobiet będących w ciąży, które zatrudnione są na podstawie umów na zastępstwo (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie mniejszych ośrodków akademickich (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) w sprawie wstrzymania konkursu na kontynuację działalności ogólnopolskiej sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie rozwiązań prawnych regulujących kwestie finansowania oświetlenia ulicznego i drogowego (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie braku regulacji prawnych mogących zmniejszyć uciążliwości emitowanych odorantów do poziomu zgodnego z normą EN 13725:2003 (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie poziomu dofinansowania środków absorpcyjnych (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie poszerzenia mapy sieci dróg ekspresowych (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zaliczania pracy w charakterze rodziny zastępczej do okresu bezskładkowego (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie możliwości umorzenia należności wobec ZUS tym przedsiębiorcom, którzy, działając w dobrej wierze, w granicach dopuszczalnej i akceptowanej początkowo przez Zakład wykładni przepisów, zostali następnie zobowiązani do opłacenia składek według innego, podwyższonego wymiaru.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie budżetu dla pomocy żywnościowej w UE (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz do pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania (odpowiedź) w sprawie art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie obniżenia opłat pobieranych w Polsce przez banki i instytucje płatnicze od przedsiębiorców akceptujących płatności kartami płatniczymi (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ujednolicenia przepisów prawa dotyczących parkowania przez osoby niepełnosprawne w strefach płatnego parkowania (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie dostępu do bezpłatnych porad prawnych (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie nierównego traktowania osób i podmiotów gospodarczych przy przyznawaniu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.(odpowiedź)

 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie skutków wynikających z wprowadzenia w życie art. 114 ustawy emerytalnej.(odpowiedź)
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie nabywania atrakcyjnie położonych gruntów rolnych przez osoby fizyczne i prawne w celu lokowania kapitału (odpowiedź).
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito