Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Senatorowie

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
51 07-12-2017 w sprawie zmniejszenia środków finansowych na naukę języka kaszubskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
50 15-11-2017 w sprawie planów dotyczących połączenia spółek należących do Grupy Kapitałowej Lotos oraz Grupy Kapitałowej Orlen Oświadczenie
Adresat Minister Energii
50 15-11-2017 w sprawie uwag zgłoszonych przez Urząd Miejski we Władysławowie dotyczących projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
50 15-11-2017 w sprawie budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
49 10-11-2017 w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych w taki sposób, by uwzględniały specyfikę gmin znajdujących się na końcu ciągów komunikacyjnych oraz gmin turystycznych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
49 10-11-2017 w sprawie sytuacji płacowej pracowników terenowej administracji morskiej Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
49 10-11-2017 w sprawie działań Polskiej Spółki Gazownictwa, ich wpływu na kondycję spółki Gaz-System oraz sytuację jej pracowników Oświadczenie
Adresat Minister Energii
47 28-09-2017 w sprawie wezwania i przesłuchania przez policję w Słupsku zasłużonej dla wolności Polaków mec. Anny Boguckiej-Skowrońskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
45 21-07-2017 w sprawie wyjaśnienia polskiej opinii publicznej informacji zawartych w książce Tomasz Piątka „Macierewicz i jego tajemnice” Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
45 21-07-2017 w sprawie reakcji na skutki procesu włączenia służb celnych do Krajowej Administracji Skarbowej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
45 21-07-2017 w sprawie instalowania fotokabin w urzędach administracji publicznej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
45 21-07-2017 w sprawie mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT i jego skutków dla przedsiębiorców Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
45 21-07-2017 w sprawie pomocy finansowej rządu RP na rzecz odbudowy gorzowskiej katedry Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 22-06-2017 w sprawie planów realizacji projektów inwestycyjnych i handlowych przy pomocy chińskich firm lub chińskiego kapitału Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 22-06-2017 w sprawie realizacji przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
43 22-06-2017 w sprawie problemu ograniczania konkurencji przez podmioty uczestniczące w postępowaniach przetargowych poprzez zastrzeganie większości ofert jako „tajemnica przedsiębiorcy” Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
42 01-06-2017 w sprawie przeprowadzenia dogłębnego śledztwa w sprawie śmierci 25-letniego mężczyzny w komisariacie Policji w maju 2016 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
42 01-06-2017 w sprawie oceny inwestycji drogowej w Kopalinie, powiat wejherowski, planowanej na obszarze lasów chronionych Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
41 17-05-2017 w sprawie zmiany listy leków refundowanych, która doprowadziła do drastycznego zwiększenia kosztów niezbędnego leczenia pacjentów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
40 27-04-2017 w sprawie wyników rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba" Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
40 27-04-2017 w sprawie interpretacji pojęcia "gra urządzana przez sieć Internet" w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych i niektórych innych ustaw Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
39 21-04-2017 w sprawie podstępnego wejścia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do strefy ochronnej Biura Krajowej Rady Sądownictwa Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
39 21-04-2017 w sprawie uregulowania trybu postępowania rybaków i armatorów w przypadku znalezienia przez nich zwłok i szczątków ludzkich w morskich wodach terytorialnych Polski i wodach międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
36 03-03-2017 w sprawie uwzględnienia w podstawie programowej nauczania języka kaszubskiego uwag podmiotów zajmujących się edukacją kaszubską Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
36 03-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej nr 6 pomiędzy obwodnicą Trójmiasta i Lęborkiem oraz Słupskiem, a także terminu rozpoczęcia tej inwestycji Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
35 24-02-2017 w sprawie międzyresortowego zespołu do spraw opracowania koncepcji nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
35 24-02-2017 w sprawie rozstrzygnięcia w przepisach prawa problemu związanego z podejmowaniem zwłok odnalezionych na wodach terytorialnych Polski i wodach międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
35 24-02-2017 w sprawie zmian w systemie podatkowym wynikających z przepisów, według których przedsiębiorca zmuszony jest do płacenia podatków z góry i oczekiwania na zwrot podatku Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
33 11-01-2017 w sprawie przyszłości energetyki wiatrowej w Polsce Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
33 11-01-2017 w sprawie rozstrzygnięcia w przepisach prawa problemu związanego z podejmowaniem zwłok z morza - z wód terytorialnych Polski i wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
31 07-12-2016 w sprawie sprzeciwu grupy senatorów wobec działań ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
29 04-11-2016 w sprawie 60-lecia działania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
28 21-10-2016 w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
21 29-06-2016 w sprawie podsumowania stosunków polsko-niemieckich 25 lat po polsko-niemieckim traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. Oświadczenie
Adresaci Prezes Rady Ministrów
Prezydent RP
20 16-06-2016 w sprawie realizacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa budowy sieci szerokopasmowej (tzw. projekty ostatniej mili) na Pomorzu Oświadczenie
Adresat Minister Cyfryzacji
20 16-06-2016 w sprawie planowanej przez PKP PLK SA rewitalizacji linii kolejowej nr 405 na odcinku Szczecinek – Słupsk – Ustka Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
18 19-05-2016 w sprawie obaw środowisk rybackich związanych z propozycją wprowadzenia w nowelizowanej ustawie – Prawo wodne opłat za pobór wody do celów chowu i hodowli ryb Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
18 19-05-2016 w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
18 19-05-2016 w sprawie uwag środowiska pielęgniarek i położnych dotyczących kierunku i trybu prac nad nową ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 07-04-2016 w sprawie planowanych zmian w ustawie o OZE i realizacji programu "Prosument" Oświadczenie
Adresat Minister Energii
14 07-04-2016 w sprawie szans realizacyjnych przedsięwzięć prorozwojowych wpisanych do kontraktów terytorialnych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
13 18-03-2016 w sprawie 76. rocznicy zbrodni dokonanej na Polakach – czołowych przedstawicielach Polonii gdańskiej oraz działaczach plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach Oświadczenie
Adresat bez adresata
12 10-03-2016 w sprawie przeinaczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę słów pieśni "Boże, coś Polskę" Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
12 10-03-2016 w sprawie organizacji czasu pracy Senatu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
11 19-02-2016 w sprawie odwołania Jana Rulewskiego – senatora VII, VIII i IX kadencji – z pełnionej funkcji członka Rady Ochrony Pracy Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP
11 19-02-2016 w sprawie problemów adresatów z odbiorem dokumentów doręczanych przez organy podatkowe za pośrednictwem platformy ePUAP Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
10 12-02-2016 w sprawie praktyk inspektoratów rybołówstwa morskiego dyskryminujących przedsiębiorców zajmujących się rybołówstwem rekreacyjnym Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej
9 30-01-2016 w sprawie nowelizacji ustawy budżetowej na 2015 r. Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
9 30-01-2016 w sprawie interpretacji przepisów regulujących kwestie związane z wydatkowaniem przez OPP środków pieniężnych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
5 18-12-2015 w sprawie ograniczenia przez spółkę PKP Intercity SA kursowania pociągu nr IC 48100 „Gwarek” i skrócenia jego trasy Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito