Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wydarzenia

Komunikat Biura Polonijnego - Podział budżetu na Polonię w 2017 roku

27 stycznia 2017

Biuro Polonijne informuje, że w ogłoszonym naborze ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku przedłożono 680 ofert. Liczba ta jest o 36% większa niż w ubiegłorocznym, rekordowym pod tym względem, konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”. Łączna kwota wnioskowanej dotacji wynosi ponad 275 mln zł, co stanowi wzrost o 40 % w stosunku do roku ubiegłego.

Zgodnie z przyjętą procedurą oferty zostaną najpierw zaopiniowane przez Kancelarię Senatu, a następnie przez senacką Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Następnie zostaną rozpatrzone przez Prezydium Senatu, które podejmie decyzje w sprawie zlecenia realizacji zadań oraz udzielenia dofinansowania.

24 stycznia 2017 r. Prezydium Senatu zdecydowało, że wszystkie oferty przedłożone w ramach naboru na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. zostaną rozpatrzone do dnia 14 marca 2017 roku.  

Jednocześnie Prezydium Senatu dokonało wstępnego podziału budżetu na następujące kierunki działań:

 

Numer kierunku działania

Nazwa kierunku działania zgodnie
z uchwałą nr 9 Prezydium Senatu
z dnia 23 września 2016 r.

Podział budżetu 2017 na kierunki działań

1

EDUKACJA

27 000 000,00 zł  

2

KULTURA I PROMOCJA POLSKI ORAZ OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO

11 200 000,00 zł  

3

WZMACNIANIE POZYCJI ŚRODOWISK POLSKICH I POLONIJNYCH W KRAJACH ZAMIESZKANIA

14 500 000,00 zł  

4

MEDIA POLONIJNE

7 000 000,00 zł  

5

INFRASTRUKTURA POLONIJNA

13 300 000,00 zł  

6

POMOC CHARYTATYWNA I SOCJALNA

2 000 000,00 zł  

Razem

75 000 000,00 zł  

 

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito