Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wydarzenia

Konkurs fotograficzny Senatu RP oraz Ośrodka Badań nad Migracjami UW „Polak-emigrant"

9 lipca 2013

                                                         

Opis konkursu fotograficznego
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ośrodka Badań nad Migracjami UW
„Polak-emigrant”

 

W XXI wieku zwiększyła się liczba polskich emigrantów żyjących poza granicami kraju i wzrosła ich różnorodność pod względem ważnych charakterystyk, typu migracji, stosunku do kultury goszczących ich państw i relacji z mieszkającymi tam ludźmi. Polacy i polska kultura zaczęły być widoczne w wyjątkowej skali i w rozmaitych kontekstach. Zjawisko to warto uchwycić i uwiecznić.

            Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają konkurs fotograficzny, którego celem jest zgromadzenie zdjęć ukazujących różne aspekty życia i pracy Polaków mieszkających za granicą. Rezultatem konkursu będzie swoisty portret polskich migrantów: ich codziennych doświadczeń i odświętnych chwil, różnych postaw i zachowań, istotnych miejsc, sytuacji, spraw i problemów. Konkursowe zdjęcia powinny dotyczyć doświadczeń emigracyjnych Polakówi rozmaitych, w tym kulturowych, przejawów ich obecności poza Polską. Obiektem zdjęć mogą być zarówno Polacy mieszkający poza krajem, jak i różne kulturowe oblicza polskości na emigracji.

            Na konkurs można przysyłać zdjęcia zrobione nie wcześniej niż w 2000 r., ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć najnowszych, wykonanych specjalnie na potrzeby konkursu. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie tryptyku, czyli zestawu zawierającego trzy powiązane ze sobą zdjęcia, wraz z tytułem i opisem. Szczegółowe wymogi dotyczące zgłoszeń opisane są w Regulaminie konkursu.

            Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne. Ze zwycięzkich oraz wyróżnionych prac stworzona będzie stacjonarna wystawa, która zostanie zaprezentowana w Senacie RP i na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie przekazana Muzeum Emigracji w Gdyni. Zdjęcia będą prezentowane także w ramach specjalnej wirtualnej galerii.

            Prace oceniać będzie jury, w skład którego wejdą m.in.: wybitny fotograf Pan Chris Niedenthal, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Pan Senator Andrzej Person, fotograf Pan Leszek Fidusiewicz, jak również przedstawiciele Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

            Konkurs przygotowany został w ramach obchodów 20-lecia Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Szczegółowe zasady organizacji konkursu są zawarte w Regulaminie.

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ośrodka Badań nad Migracjami UW
„Polak-emigrant”

 

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Senat Rzeczypospolitej Polskiejwraz z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs został przygotowany w ramach obchodów 20-lecia działalności badawczej Ośrodka, który specjalizuje się w badaniach migracji z i do Polski oraz pełni rolę lidera badań migracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

2. Uczestnicy

Konkurs jest otwartydla wszystkich zainteresowanych.

3. Cel

Celem konkursu jest zgromadzenie zdjęć dokumentujących różne aspekty życia i pracy Polaków na emigracji.

4. Zgłoszenia

Każdy z Uczestników może przysłać maksimum trzy tryptyki(zestawy składające się z trzech i tylko trzech zdjęć). Zestawy muszą być zgodne z celem konkursu, a więc muszą przedstawiać życie Polaków na emigracji. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym miejscu. Zdjęcia muszą być współczesne, tzn. wykonane nie wcześniej niż w 2000 r.

Zdjęcia w tryptyku należy oznaczyć własnym nazwiskiem oraz kolejnymi literami alfabetu. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego tryptyku przed nazwiskiem należy wstawić odpowiednią liczbę porządkową.

Dla przykładu: przy zgłoszeniu jednego tryptyku przez p. Nowaka kolejne zdjęcia zestawu nazywać się będą NOWAK_A, NOWAK_B, NOWAK_C, w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego zestawu przez p. Nowaka należy dodać cyfrę właściwą zestawowi 1_NOWAK_A, 1_NOWAK_B, 1_NOWAK_C oraz 2_NOWAK_A, 2_NOWAK_B, 2_NOWAK_C.

Każde ze zdjęć musi spełniać następujące parametry techniczne:

-  format JPG,

-  minimum 4 megapiksele rozdzielczości,

-  tryb RGB, CMYK lub czarno-biały,

-  dopuszczalna obróbka zdjęć: poprawa jasności, kontrastu, nasycenia barw, ostrości, zmiana trybu barwnego,

-  zmiany mogą być zastosowane tylko dla całego kadru. 

Do każdego tryptyku powinien być załączony plik tekstowy z opisemzdjęć, w tym informacja o miejscu i czasie ich wykonania. Długość opisu nie może przekroczyć 500 znaków ze spacjami.

Prace należy przesłać w terminie do 14 października 2013 r. (włącznie) na adres mailowy: foto.migracje@uw.edu.pl.

W przypadku więcej niż jednego tryptyku prosimy o przesyłanie kolejnych zestawów wraz z opisami w kolejnych mailach, tzn. jeden mail powinien zawierać jeden tryptyk. Objętość jednej wiadomości nie powinna przekraczać 25 MB.

5. Ocena

W konkursie oceniana będzie wartość artystyczna i dokumentalna prac, ich ułożenie oraz spójność formalna w zestawie. Prace nie spełniające kryteriów technicznych oraz nie zawierające opisów nie będą rozpatrywane przez jury. 

Skład Jury:

-  Pan Senator Andrzej Person, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Senat RP, przewodniczący Jury,

-  Pan Chris Niedenthal, fotograf,

-  Pan Leszek Fidusiewicz, fotograf,

-  dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Ośrodek Badań nad Migracjami UW,

-  Pan Filip Piotrowski, Instytut Socjologii UW.

6. Nagrody[1]i wyróżnienia

W konkursie zostaną przyznane nagrody Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyróżnienia:

I nagroda – 3000 PLN, II nagroda - 2500 PLN, III nagroda - 2000 PLN.

Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

7. Kalendarz konkursowy:

-  ogłoszenie konkursu -  lipiec 2013 r.,

-  termin nadsyłania prac – do 14 października 2013 r. (włącznie),

-  ogłoszenie wyników – listopad 2013 r.,

-  wystawa pokonkursowa w Senacie RP – grudzień 2013 r.

8. Prawa autorskie

Zgłaszając prace do konkursu Uczestnik tym samym deklaruje, że jest autorem zdjęć.

Zgłoszenie prac do konkursu oznacza, że ich Autor posiada zgodę na przedstawienie wizerunku osób trzecich znajdujących się na fotografiach. Zgłaszając prace do konkursu Autor wyraża tym samym zgodę na ich wykorzystanie przez Organizatorów konkursu, w szczególności na prezentację w ramach wystawy pokonkursowej, na stronach internetowych Organizatorów oraz w materiałach promujących Senat RP, a także na przekazanie Muzeum Emigracji w Gdyni.

9. Wyniki

O wynikach konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.


[1]Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu należnego podatku dochodowego.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito