Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Podstawowe dane o pracy Senatu IX kadencji

Podstawowe dane o pracy Senatu IX kadencji

Poprawki Senatu  IX kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm

Posiedzenia Senatu IX kadencji

 

Podstawowe dane po 2 latach pracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - IX kadencja

Podstawowe dane po 1. roku pracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - IX kadencja

 

Wybrane dane po 1. roku pracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - IX kadencja

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SENATORACH WYBRANYCH

DO SENATU IX KADENCJI

 

Mała statystyka - mandaty wg. Komitetów Wyborczych

Mała statystyka - wiek senatorów

Mała statystyka - staż parlamentarny

 

 

PRACE SENATU W LATACH 1989 - 2017

 

Posiedzenia Senatu I-IX kadencji cz. 1

Posiedzenia Senatu I-IX kadencji cz. 2

Liczbowe zestawienie uchwał Senatu w latach 1989-2017

Liczbowe zestawienie ustaw rozpatrzonych przez Senat w latach 1989-2017

Liczbowe zestawienie inicjatyw ustawodawczych Senatu w latach 1989-2017

Kadencje Senatu w latach 1989-2017

Senatorowie w latach 1989-2017

 

SENAT W LATACH 1922 - 1939

 

Kadencje Senatu w latach 1922-1939

Posiedzenia Senatu w latach 1928-1939 cz. 1

Posiedzenia Senatu w latach 1928-1939 cz. 2

Ustawy rozpatrzone przez Senat 1928-1939

10 lecie parlamentaryzmu w Polsce (1929) - wystąpienie Marszałka Senatu

Podsumowanie pracy Senatu w sesji 1928-29 - wystąpienie Marszałka Senatu

Podsumowanie pracy Senatu w sesji 1930-31 - wystąpienie Marszałka Senatu

Podsumowanie pracy Senatu w sesji 1931-32 - wystąpienie Marszałka Senatu

10 lecie pracy Senatu w latach 1922-1932 - wystąpienie Marszałka Senatu

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito