Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
30.03.2017 r. 441uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
30.03.2017 r. 442uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
30.03.2017 r. 460uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
30.03.2017 r. 443uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
30.03.2017 r. 456uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
30.03.2017 r. 457uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
30.03.2017 r. 459uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
30.03.2017 r. 458uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
30.03.2017 r. 445uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
30.03.2017 r. 448uch.pdf Uchwała w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987)
16.03.2017 r. 371uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
16.03.2017 r. 431uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
16.03.2017 r. 426uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
16.03.2017 r. 436uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
16.03.2017 r. 435uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
16.03.2017 r. 433uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
16.03.2017 r. 428uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
16.03.2017 r. 427uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
16.03.2017 r. 430uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
16.03.2017 r. 440uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim
16.03.2017 r. 444uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
16.03.2017 r. 434uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
3.03.2017 r. 410uch.pdf Uchwała w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
3.03.2017 r. 429uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
3.03.2017 r. 420uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
3.03.2017 r. 432uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy
3.03.2017 r. 414uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
3.03.2017 r. 412uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
3.03.2017 r. 411uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
3.03.2017 r. 421uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito