Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
21.04.2017 r. 479u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
21.04.2017 r. 453u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
21.04.2017 r. 472u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
21.04.2017 r. 454u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
21.04.2017 r. 476u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw
21.04.2017 r. 484uch.pdf Uchwała w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
21.04.2017 r. 483uch.pdf Uchwała w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu
20.04.2017 r. 462uch.pdf Uchwała w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"
20.04.2017 r. 477uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo konsularne
30.03.2017 r. 439uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
30.03.2017 r. 441uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
30.03.2017 r. 442uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
30.03.2017 r. 460uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
30.03.2017 r. 443uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
30.03.2017 r. 456uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
30.03.2017 r. 457uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
30.03.2017 r. 459uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
30.03.2017 r. 458uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
30.03.2017 r. 445uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
30.03.2017 r. 448uch.pdf Uchwała w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987)
16.03.2017 r. 371uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
16.03.2017 r. 431uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
16.03.2017 r. 426uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
16.03.2017 r. 436uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
16.03.2017 r. 435uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
16.03.2017 r. 433uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
16.03.2017 r. 428uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
16.03.2017 r. 427uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
16.03.2017 r. 430uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
16.03.2017 r. 440uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito