Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
18.12.2015 r. 029uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015
10.12.2015 r. 025uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ustawodawczej
10.12.2015 r. 023uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury
10.12.2015 r. 024uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich
26.11.2015 r. 020u.pdf Uchwała Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich
26.11.2015 r. 019u.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
20.11.2015 r. 017u.pdf Uchwała Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich
20.11.2015 r. 016u.pdf Uchwała Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich
20.11.2015 r. 018uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
20.11.2015 r. 013u.pdf Uchwała Senatu w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
20.11.2015 r. 012u.pdf Uchwała Senatu w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich
20.11.2015 r. 014u.pdf Uchwała Senatu w imię solidarności z Narodem Francuskim
19.11.2015 r. 015uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
13.11.2015 r. 008.pdf Uchwała w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich
13.11.2015 r. 007.pdf Uchwała w sprawie powołania komisji senackich
13.11.2015 r. 006.pdf Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
13.11.2015 r. 005.pdf Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
13.11.2015 r. 004.pdf Uchwała w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
13.11.2015 r. 003.pdf Uchwała w sprawie wyboru sekretarzy Senatu
13.11.2015 r. 002.pdf Uchwała w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu
12.11.2015 r. 001.pdf Uchwała w sprawie wyboru Marszałka Senatu
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito