Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
15.12.2017 r. 685uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym
15.12.2017 r. 686uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
7.12.2017 r. 611uch.pdf Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski
7.12.2017 r. 610uch.pdf Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła
7.12.2017 r. 579-601uch.pdf Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
7.12.2017 r. 461uch.pdf Uchwała o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
7.12.2017 r. 676uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
7.12.2017 r. 663uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
7.12.2017 r. 654uch.pdf Uchwała w sprawie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
7.12.2017 r. 647uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa
7.12.2017 r. 670uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018
7.12.2017 r. 652uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
7.12.2017 r. 653uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
7.12.2017 r. 675uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o rynku mocy
6.12.2017 r. 671uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
6.12.2017 r. 662uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw
6.12.2017 r. 651uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego
6.12.2017 r. 649uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw
6.12.2017 r. 660uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
6.12.2017 r. 664uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
6.12.2017 r. 665uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw
6.12.2017 r. 666uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
5.12.2017 r. 661uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
15.11.2017 r. 656u.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
15.11.2017 r. 612u.pdf Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana
15.11.2017 r. 624u.pdf Uchwała w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939
15.11.2017 r. 542u.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
15.11.2017 r. 639u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.
15.11.2017 r. 638u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.
15.11.2017 r. 636u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito