Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
14.04.2016 r. 124u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
7.04.2016 r. 119.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw
7.04.2016 r. 106.pdf Uchwała w sprawie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych
7.04.2016 r. 118.pdf Uchwała w sprawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
7.04.2016 r. 133.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
7.04.2016 r. 131.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
7.04.2016 r. 103.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.
7.04.2016 r. 100.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
7.04.2016 r. 134.pdf Uchwała w 1050. rocznicę Chrztu Polski
7.04.2016 r. 092.pdf Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana
7.04.2016 r. 084.pdf Uchwała w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich
7.04.2016 r. 082.pdf Uchwała z okazji 120. rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego – czołowego przedstawiciela warszawskiej szkoły matematycznej
18.03.2016 r. 115uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016
17.03.2016 r. 114uch.pdf Uchwała w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
17.03.2016 r. 110uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
17.03.2016 r. 114uch.pdf Uchwała w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
17.03.2016 r. 113uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
17.03.2016 r. 111uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku
17.03.2016 r. 112uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.03.2016 r. 108uch.pdf Uchwała w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu
17.03.2016 r. 073uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
17.03.2016 r. 045uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
17.03.2016 r. 046uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie o ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
17.03.2016 r. 101uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
17.03.2016 r. 102uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
17.03.2016 r. 094uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
17.03.2016 r. 092uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
17.03.2016 r. 104uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
17.03.2016 r. 105uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
10.03.2016 r. 098uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito