Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
2.12.2016 r. 352uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby
1.12.2016 r. 322uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
1.12.2016 r. 322uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
1.12.2016 r. 335uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
1.12.2016 r. 317uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
29.11.2016 r. 324uch.pdf Uchwała w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
29.11.2016 r. 336uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
29.11.2016 r. 327uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
17.11.2016 r. 316uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach
17.11.2016 r. 309uch.pdf Uchwała o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.
17.11.2016 r. 305uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
17.11.2016 r. 308uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
17.11.2016 r. 304uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
17.11.2016 r. 323uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach
17.11.2016 r. 320uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
17.11.2016 r. 303uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
17.11.2016 r. 307uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
17.11.2016 r. 306uch.pdf w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
17.11.2016 r. 321uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
16.11.2016 r. 314uch.pdf Uchwała w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
15.11.2016 r. 311uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
15.11.2016 r. 318uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
4.11.2016 r. 297uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.
4.11.2016 r. 295uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
4.11.2016 r. 296uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
4.11.2016 r. 310uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
4.11.2016 r. 293uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
4.11.2016 r. 312uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
4.11.2016 r. 313uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
4.11.2016 r. 165uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito