Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
4.08.2016 r. 250u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
4.08.2016 r. 247u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
4.08.2016 r. 225u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
4.08.2016 r. 251u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
4.08.2016 r. 249u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
4.08.2016 r. 248u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania
4.08.2016 r. 228u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe
4.08.2016 r. 257u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
4.08.2016 r. 245u.pdf Uchwała w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
22.07.2016 r. 233uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
22.07.2016 r. 239uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
22.07.2016 r. 226uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
22.07.2016 r. 139uch.pdf Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
22.07.2016 r. 241uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie
22.07.2016 r. 235uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie
22.07.2016 r. 238uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
22.07.2016 r. 231uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
22.07.2016 r. 232uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
22.07.2016 r. 222uch.pdf Uchwała w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
21.07.2016 r. 253uch.pdf Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
21.07.2016 r. 246uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
21.07.2016 r. 229uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
21.07.2016 r. 230uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
21.07.2016 r. 227uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
21.07.2016 r. 240uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
21.07.2016 r. 234uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.
21.07.2016 r. 242uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjny
7.07.2016 r. 72uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
7.07.2016 r. 152uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
7.07.2016 r. 156uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito