Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
29.04.2016 r. 142u.pdf Uchwała z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
20.04.2016 r. 146uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
20.04.2016 r. 146uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
20.04.2016 r. 148uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach
20.04.2016 r. 116uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw
20.04.2016 r. 120uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
14.04.2016 r. 136uch.pdf Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czapskiego
14.04.2016 r. 117uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
14.04.2016 r. 124u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
7.04.2016 r. 119.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw
7.04.2016 r. 106.pdf Uchwała w sprawie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych
7.04.2016 r. 118.pdf Uchwała w sprawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
7.04.2016 r. 133.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
7.04.2016 r. 131.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
7.04.2016 r. 103.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.
7.04.2016 r. 100.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
7.04.2016 r. 134.pdf Uchwała w 1050. rocznicę Chrztu Polski
7.04.2016 r. 092.pdf Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana
7.04.2016 r. 084.pdf Uchwała w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich
7.04.2016 r. 082.pdf Uchwała z okazji 120. rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego – czołowego przedstawiciela warszawskiej szkoły matematycznej
18.03.2016 r. 115uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016
17.03.2016 r. 114uch.pdf Uchwała w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
17.03.2016 r. 110uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
17.03.2016 r. 114uch.pdf Uchwała w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
17.03.2016 r. 113uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
17.03.2016 r. 111uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku
17.03.2016 r. 112uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.03.2016 r. 108uch.pdf Uchwała w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu
17.03.2016 r. 073uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
17.03.2016 r. 045uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito