Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
7.07.2016 r. 243uch.pdf - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
7.07.2016 r. 236uch.pdf Uchwała w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945
7.07.2016 r. 202uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
7.07.2016 r. 207uch.pdf Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara Bonkowskiego
7.07.2016 r. 220uch.pdf Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
7.07.2016 r. 196uch.pdf Uchwała w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
7.07.2016 r. 216uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
7.07.2016 r. 195uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
7.07.2016 r. 212uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
7.07.2016 r. 197uch.pdf Uchwała w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian
6.07.2016 r. 213uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
6.07.2016 r. 214uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
29.06.2016 r. 215uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
29.06.2016 r. 201uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
24.06.2016 r. 210uch.pdf Uchwała w sprawie powołania członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
24.06.2016 r. 211uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Radzie Mediów Narodowych
16.06.2016 r. 205uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej
16.06.2016 r. 204uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
16.06.2016 r. 194uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
16.06.2016 r. 200uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
16.06.2016 r. 203uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych
16.06.2016 r. 182uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
16.06.2016 r. 185uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
16.06.2016 r. 199uch.pdf Uchwała Senatu zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
16.06.2016 r. 135uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956
15.06.2016 r. 081uch.pdf Uchwała Senatu w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego
9.06.2016 r. 109uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
9.06.2016 r. 169uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy
9.06.2016 r. 186uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
9.06.2016 r. 178uch.pdf Uchwała sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito