Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
16.06.2016 r. 205uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej
16.06.2016 r. 204uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
16.06.2016 r. 194uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
16.06.2016 r. 200uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
16.06.2016 r. 203uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych
16.06.2016 r. 182uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
16.06.2016 r. 185uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
16.06.2016 r. 199uch.pdf Uchwała Senatu zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
16.06.2016 r. 135uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956
15.06.2016 r. 081uch.pdf Uchwała Senatu w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego
9.06.2016 r. 109uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
9.06.2016 r. 169uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy
9.06.2016 r. 186uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
9.06.2016 r. 178uch.pdf Uchwała sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
9.06.2016 r. 179uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
9.06.2016 r. 171uch.pdf Uchwała sprawie ustawy o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba
9.06.2016 r. 177uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej
9.06.2016 r. 192uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku
9.06.2016 r. 181uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych
9.06.2016 r. 170uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
9.06.2016 r. 175uch.pdf Uchwała w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku
9.06.2016 r. 193uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
9.06.2016 r. 191uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
9.06.2016 r. 174uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
9.06.2016 r. 184uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o efektywności energetycznej
8.06.2016 r. 180uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
8.06.2016 r. 183uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
19.05.2016 r. 123u.pdf Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
19.05.2016 r. 172u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
19.05.2016 r. 173u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito