Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
13.12.2016 r. 339uch.pdf Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
13.12.2016 r. 107.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym
13.12.2016 r. 365uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
13.12.2016 r. 361uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
13.12.2016 r. 360uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw
13.12.2016 r. 359uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wyposażeniu morskim
13.12.2016 r. 364uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
13.12.2016 r. 358uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
13.12.2016 r. 357uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
7.12.2016 r. 356uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
7.12.2016 r. 355uch.pdf Ustawa w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach
2.12.2016 r. 344uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
2.12.2016 r. 319uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego
2.12.2016 r. 348uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
2.12.2016 r. 343uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
2.12.2016 r. 353uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
2.12.2016 r. 338uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
2.12.2016 r. 345uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
2.12.2016 r. 347uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw
2.12.2016 r. 346uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
2.12.2016 r. 244uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
2.12.2016 r. 342uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw
2.12.2016 r. 333uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r.
2.12.2016 r. 331uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
2.12.2016 r. 334uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
2.12.2016 r. 332uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
2.12.2016 r. 337uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
2.12.2016 r. 330uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
2.12.2016 r. 329uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
2.12.2016 r. 328uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito