Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
15.12.2017 r. 679uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
15.12.2017 r. 658uch.pdf Uchwała w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej
15.12.2017 r. 659uch.pdf Uchwała w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz misji Jana Karskiego
15.12.2017 r. 684uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego
15.12.2017 r. 669uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
15.12.2017 r. 673uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody
15.12.2017 r. 667uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
15.12.2017 r. 685uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym
15.12.2017 r. 686uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
7.12.2017 r. 611uch.pdf Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski
7.12.2017 r. 610uch.pdf Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła
7.12.2017 r. 579-601uch.pdf Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
7.12.2017 r. 461uch.pdf Uchwała o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
7.12.2017 r. 676uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
7.12.2017 r. 663uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
7.12.2017 r. 654uch.pdf Uchwała w sprawie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
7.12.2017 r. 647uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa
7.12.2017 r. 670uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018
7.12.2017 r. 652uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
7.12.2017 r. 653uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
7.12.2017 r. 675uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o rynku mocy
6.12.2017 r. 671uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
6.12.2017 r. 662uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw
6.12.2017 r. 651uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego
6.12.2017 r. 649uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw
6.12.2017 r. 660uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
6.12.2017 r. 664uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
6.12.2017 r. 665uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw
6.12.2017 r. 666uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
5.12.2017 r. 661uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito